Několik Čechů vyhlásilo nové republiky a spojili je ve Slovanskou federaci

Skupina českých občanů se rozhodla koncem června u příležitosti Mezinárodního dne slovanské jednoty a přátelství vyhlásit nové republiky Svarogograd, Dunajsk a Novoslavjansk, které byly následně spojeny v jednotnou Slovanskou federaci.

0
409
Skupina českých občanů se rozhodla koncem června u příležitosti Mezinárodního dne slovanské jednoty a přátelství vyhlásit nové republiky Svarogograd, Dunajsk a Novoslavjansk, které byly následně spojeny v jednotnou Slovanskou federaci.

„Jsme přesvědčeni, že za rozpoutáním této bratrovražedné války stojí stejné síly, které stojí za současnou válkou na Ukrajině, nesmyslnou rusofobní propagandou v Česku nebo v Polsku, pokusy o státní převrat v Makedonii, uloupením části srbského území do rukou albánské drogové mafie a dalším protislovanským jednáním,“ stojí v oficiálním prohlášení států, které byly založeny 25. června 2015 u příležitosti Mezinárodního dne slovanské jednoty a přátelství.

Budoucnost? Federace sahající od Lužic až po Vladivostok

Státy se nacházejí na doposud nikým nenárokovaném území na břehu řeky Dunaje, mezi Chorvatskem a Srbskem. Celková rozloha nově vyhlášených států je 0,5 kilometru čtverečního, což zhruba odpovídá rozloze Vatikánu.

Cílem zakladatelů je údajně vytvořit společnost založenou na principu jednoty a přátelství mezi všemi slovanskými národy, neboť jsou velmi znepokojeni neustálými spory, které mezi Slovany probíhají. Plánem je na uvedeném území vybudovat kulturní a zábavní centrum.

Do budoucna by přitom tato skupina chtěla vytvořit Slovanskou federaci sahající od Lužic přes bývalou Jugoslávii až po Vladivostok. „Chceme vybudovat svobodnou společnost s minimem předpisů, státních zásahů, daní a regulací, ale zároveň založenou na úctě ke tradičním hodnotám, kultuře a národní hrdosti,“ stojí ve zbožném přání zakladatelů nového státu.