Evropský soud pro lidská práva schválil prodej dětí

0
276

Tento týden Evropský soud pro lidská práva odsoudil Itálii za to, že odňala dítě páru, který jej koupil za 49 000 €. Itálie byla odsouzena k zaplacení pokuty ve výši 30 000 €.

V březnu 2011 si jistý pár v Moskvě koupil dítě od společnosti specializující se na „náhradní mateřství“.

Když se vrátili do Itálie, byl přepis ruského rodného listu do italské evidence obyvatelstva zamítnut. Začalo vyšetřování a test DNA prokázal, že dítě nemá s tímto párem žádné genetické spojení. Dítě bylo prostě „vyrobeno“ na objednávku a prodáno. Společnost uvedla, že koupila lidské gamety a potom najala náhradní matku – v Rusku to údajně není nezákonné. Italští soudci to posoudili jako porušení norem mezinárodní adopce a italského veřejného pořádku a v zájmu dítěte rozhodli, aby bylo svým kupcům odňato a dáno k adopci.

Na žádost „ukřivděných“ manželů Štrasburský soud rozhodl (pěti hlasy proti dvěma), že odebrání dítěte porušilo jejich právo na soukromí a rodinný život. Soudní dvůr si myslí, že vztah mezi kupujícími a dítětem představuje „rodinný život“ a italské orgány by měly dítě manželskému páru vrátit.

(Avšak fakt, že v Evropské unii jsou denně desítky dětí kradeny jejich milujícím rodičům zločinným systémem juvenilní justice, štrasburské soudce evidentně nijak neznepokojuje.)

Soud tedy rozhodl, že veřejný pořádek zakazující náhradní mateřství a prodej dětí, není dostatečným důvodem pro odnětí dítěte kupcům. Soud tedy ratifikoval koupi dětí ve „vlastním zájmu“ dětí. Otevřeně řečeno: údajný „zájem dítěte“ je ve skutečnosti jen přikrývkou vlastních zájmů soudců, kteří chtějí liberalizovat náhradní mateřství. Soudní dvůr se vůbec nezamýšlel nad otázkou morálnosti náhradního mateřství a samého faktu prodeje. Vždyť každé dítě má právo na to, aby ho vychovávali vlastní rodiče a ne kupci. Není možné porušovat práva jednoho člověka, a tak zajišťovat práva druhého, i když je to 55letá žena, která chce mít dítě, jak tomu bylo v daném případě.

Od té doby, co se Soud zabývá případy lékařský asistované reprodukce a homosexuální adopce, už nechce zvažovat rodinu v jejím prvotním významu. Pro soud je rodina jen dočasným seskupením občanů. Kromě toho je tento rozsudek ničivým pro celou společnost, popírá totiž svobodu států, které neuznávají právní účinky náhradního mateřství, a vystupuje proti státním zákonům, které zakazují obchodování s lidmi. Doufejme, že se italská vláda odvolá. Nicméně Soudní dvůr má pravomoc odmítnout žádost bez odůvodnění.

Zdroj: Svetkolemnas.info

Komentáře

ZANECHTE ODPOVĚĎ