IQ klesá kvůli tabáku a výfukovým plynům z aut

0
116

[V]šichni čelíme znečištění ovzduší. I když žijete na venkově, tak jste vystaveni určité úrovni znečištění z vašeho vlastního vozidla nebo z tabáku, pokud jste kuřák. Ale studie z Columbia Center for Children’s Environmental Health (Kolumbijské centrum pro environmentální zdraví dětí) [jejich web] zjistila, že vysoká hladina znečištění může mít vliv na inteligenci dětí, snižuje jejich IQ. Další studie spojují znečištění s depresemi, astmatem a mnoha dalšími zdravotními problémy. Studie se zaměřila na prenatální expozice znečištění ovzduší, konkrétně na polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU).

Zjistilo se, že těhotné matky vystavené vysokým úrovním těchto látek porodily děti, které měly výrazně snížené IQ, zjistilo se to testem inteligence v pěti letech. [zdroj – studie]. Tyto znečišťující látky (PAU) pochází ze spalování fosilních paliv, která se používají ve vozidlech a v průmyslu. Také jsou uvolňovány při spalování organických materiálů, jako je tabák, uvedl server UPIC.com. [zdroj].

Studie se zaměřila na 214 zdravě narozených dětí nekuřáků – bílých polských matek v letech 2001 až 2006. Během těhotenství ženy nosily monitory vzduchu v malých batůžcích, které měřily působení znečišťujících látek. Také poskytly krev a vzorky pupeční šňůry.

Děti pak byly testovány a monitorovány do svých pěti let. Byly testovány na uvažování a inteligenci a bylo zjištěno, že mají nižší IQ s rostoucí expozicí znečištění. Podobná studie provedená v New Yorku v roce 2009 zjistila podobné výsledky – nízké IQ děti matek (afroamerických a dominikánských nekuřáků).

Frederica Perera, autorka studie, tvrdí, že jsou tato zjištění významná, protože ukazují, že znečištění vzduchu by mohlo „hrát roli při vzdělání, co se týče školních výsledků.“ Expozice PAU v děloze je také spojována s věcmi jako je astma, nízká porodní hmotnost, předčasný porod a srdeční deformace. [zdroj]

Novější studie z Environmental Health Perspectives zjistila, že prenatální vystavení znečišťujícím látkám je spojeno s o 24% vyšší mírou úzkosti a deprese u malých dětí. Děti již ve věku šesti a sedmi let zažívají úzkosti a deprese kvůli toxinům ve vzduchu. [zdroj – studie]. Podle wisconsinského ministerstva zdravotnictví jsme vystaveni PAU v několika způsoby: [zdroj]

Dýchání

Většina lidí je vystavena PAU, když vdechují kouř, výfukové plyny aut, nebo průmyslové výfukové plyny. Většina těchto výfukových plynů obsahuje různé druhy PAU sloučenin. Lidé s nejvyšší expozicí jsou kuřáci, lidé žijící nebo pracující s kuřáky, pokrývači střech, stavitelé silnic a lidé žijící blízko hlavních silničních tahů a průmyslových zdrojů.

Jídlo a pití

Pomocí uhlí pečené potraviny, obzvláště maso, jsou zdrojem vystavení PAU. Mušle žijící ve znečištěné vodě mohou být dalším významným zdrojem expozice. PAU můžou být i v podzemní vodě v blízkosti skládek se stavebními odpady a popelem. Zelenina neabsorbuje velké množství PAU z půdy.

Dotek

PAU můžou být absorbovány i skrze kůži – manipulace s kontaminovanou půdou nebo koupání ve znečištěné vodě. Malá množství PAU můžou být vstřebána kůží z pleťových krémů nebo šamponů s obsahem PAU.

[buttongroup]

[/buttongroup]