11 důvodů, proč by děti do 12 let neměly používat chytré telefony

0
324

[T]echnologie se stále vyvíjí a už několik let nám umožňuje žít pohodlnější život. Víte ale, jak tato mobilní zařízení / chytré telefony škodí dětem? Děti by měly mít omezený přístup k zařízením jako jsou právě mobilní telefony, tablety atp. Tyto technologie mají na děti čtyři až pětkrát nepříznivější podmínky než běžné televize. To u dětí může vést k vývojovým poruchám.

Mnoho studií poukazuje na to, že dané technologie dětem škodí. A i přesto většina dospělých nechá svým ratolestem neomezený přístup k těmto zařízením. Nejen děti, ale dokonce i batolata se dnes ponořují do virtuálního světa. Kvůli tomu přichází o kriticky důležité faktory pro správný vývoj, mluvení a učení.

Toto je 11 důvodů, proč byste své děti měli držet dál od elektronických zařízení.

1. Rychlý růst mozku

Mezi narozením a dvěma lety se objem dětského mozku ztrojnásobí a pokračuje v rapidním rozvoji až do 21 let. Brzké fáze vývoje mozku jsou ovlivňovány stimulací z prostředí, respektive jejich nedostatkem. Mozek vystavený nadměrnému používání těchto technologií ukázal sklony k nedostatku pozornosti, opožděnému kognitivnímu vývoji, poškození schopnosti učit se, zvýšené impulzivnosti a snížené schopnosti samoregulace.

2. Zpomalený vývoj

Mobilní technologie omezují pohyb děti, což zpomaluje jejich vývoj. Jedno ze tří dětí tak přichází do školy s opožděným mentálním vývojem, což nepříznivě ovlivňuje jejich akademický pokrok.

Pohyb zesiluje pozornost a schopnost učit se. Když se používají technologie před 12 rokem, má to na děti neblahý vliv.

3. Epidemie obezity

Děti, které mají dovolené mít ve svém pokoji elektronické zařízení, mají o 30 % vyšší riziko obezity. V USA a Kanadě je každé třetí dítě obézní. A Evropa je v této nepříjemné statistice rychle dohání.

U 30 % obézních dětí dochází k rozvoji cukrovky. Obézní lidé mají o mnoho větší šanci infarktu a mozkové mrtvice. To výrazně ovlivní jejich konečný věk dožití. Děti 21. století mohou být první generací, která nepřežije vlastní rodiče.

4. Nedostatek spánku

60 % rodičů u svých dětí nekontroluje používání mobilních technologií. 75 % dětí má dovolené jejich používání i ve svých pokojích.

Uvedených 75 % dětí má permanentní nedostatek spánku a to až do té míry, že to ovlivňuje jejich známky ve škole.

5. Mentální onemocnění

Přílišné užívání technologií je příčinným faktorem mnohých duševních chorob jako deprese, úzkost, porucha navazování vztahů, nedostatek pozornosti, autismus, bipolární porucha, psychóza a komunikační problémy.

Dnes má 1 ze 6 dětí nějaký problém se svým duševní zdravím.

Small kids using a tablet

6. Agresivita

Násilí v médiích vyvolává agresivitu i u dětí. Mnohé hry v mobilech jsou násilného anebo sexuálního charakteru, což má na děti nepříznivý vliv. V USA je už násilí v médiích charakterizováno jako riziko pro veřejné  zdraví, neboť přímo ovlivňuje agresivitu dětí.

Je hlášeno stále častější používání donucovacích prostředků a speciálních místností pro zvládnutí agresivního projevu dětí.

7. Digitální demence

Média zobrazující rychlý pohyb dokáží vyvolat nedostatek pozornosti a sníženou koncentraci. Zhoršují také paměť tím, že mozek uspořádává neuronové spojení v přední mozkové kůře.

Děti, které nedokáží koncentrovat svoji pozornost, se nejsou schopny ani učit.

8. Závislost

Když rodiče vystaví děti většímu množství technologií, sami se od nich odpoutávají. Při absenci vazby rodiče a dítěte, se díte váže na zařízení. To následně vede k závislosti.

1 z 11 dětí ve věku 8 až 18 let je dnes závislé na technologiích.

9. Emisia elektromagnetického žiarenia

V máji 2011 klasifikovala svetová zdravotnícka organizácia (WHO) mobilné telefóny do rizikovej kategórie 2B (možný karcinogén) práve kvôli ich radiačným emisiám.

V roku 2013 doktor Anthony Miller z Univerzity v Toronte, Fakulty verejného zdravia, na základe výskumu odporučil, aby frekvencie mikrovlnného žiarenia boli zaradené do kategórie 2A (pravdepodobný karcinogén).

10. Neudržitelnost

Způsob, jakým jsou dnes děti vychovávané a vyučované v oblasti technologií je neudržitelný. Děti budoucnosti bohužel nebudou, protože neexistuje budoucnost pro děti, které až nezdravé využívají technologie.

11. Zátěž pro oči

Je běžné, že se u dětí, které celé hodiny zírají na obrazovku, rozvine zhoršení zraku. Říká se tomu syndrom počítačového vidění.

Nedávno médii proletěla zpráva, že dnes je o 30 % víc dětí krátkozrakých. Příčinou je jednak dlouhodobé sledování do blízka a také nedostatek denního světla, jelikož děti sedí doma u obrazovek místo hraní si venku.

Problémům se zrakem u dětí dokážete předejít tak, že jim budete omezovat čas sledování televize/tech. zařízení na 30 minut denně.

 

[buttongroup]


[/buttongroup]