Stát by měl nést zodpovědnost za poškození zdraví dítěte po povinném očkování

0
129

[M]inisterstvo zdravotnictví chce uzákonit zodpovědnost státu za poškození zdraví dětí povinným očkováním, jež nezpůsobí chyba lékaře či vadná vakcína, ČTK to řekla mluvčí ministerstva Štěpánka Čechová. Reagovala na doporučení Nejvyššího soudu, který stejně jako na počátku února Ústavní soud doporučil, aby ministerstvo sňalo z lékařů finanční odpovědnost za poškození zdraví dětí po povinném očkování.

 

Novou úpravu zpracuje ministerstvo v průběhu roku 2016, platit by mohla od roku 2017, upřesnila mluvčí. O doporučení soudu informovaly dnes Hospodářské noviny. Podle lékařů by měl vzniknout fond, z něhož by se odškodnění hradilo. Čechová potvrdila, že řešením je buď fond, do něhož by vložil peníze stát, nebo úhrada odškodnění přímo ze státního rozpočtu. V každém případě by peníze dal stát.

Doporučení soudu souvisí s případem dívky, která po očkování proti TBC měla těžký zánět kyčelního kloubu. Podle rozsudku Nejvyššího soudu jí má nahradit škodu Všeobecná fakultní nemocnice. Ta rozhodnutí respektuje. Za škodu na zdraví dítěte po nežádoucí reakci na povinnou vakcínu je podle soudu odpovědný lékař, který dítě očkoval, i když vakcínu nevyrobil a aplikoval ji na základě povinnosti ze zákona.

Čechová upozornila, že soud rozhodoval o případu, který se stal za účinnosti starého občanského zákoníku. Ten byl 1. ledna 2014 nahrazen novým občanským zákoníkem, který již toto ustanovení neobsahuje. Po 1. lednu 2014 tedy nikdo neodpovídá za újmu způsobenou očkováním, je-li očkování provedeno lege artis a není-li vadná vakcína.

“Mezeru v zákoně je nutno řešit, k tomuto úkolu se ministerstvo jednoznačně hlásí a již pracuje na právních tezích úpravy,“ uvedla mluvčí s tím, že jde o složitou problematiku, například i otázku dokazování příčinné souvislosti. Ministerstvo proto analyzuje možnosti řešení a v tuto chvíli se přiklání spíše k úpravě odpovědnosti státu.

V Česku jsou děti povinně očkovány proti devíti nemocem, včetně nepovinných vakcín je to ročně milion dávek. Lékový ústav má ročně hlášeno do 600 mírných vedlejších účinků a u čtyř až pěti dětí vážné následky. Povinnost očkování a vysokou míru očkování dětí vysvětluje ministerstvo ochranou zdraví celé společnosti. Proti infekci jsou tak chráněni i ti, kteří ze zdravotních důvodů očkováni být nemohou.

[buttongroup]

[/buttongroup]