Ne tak úplně. Vědci objevili na vzdálené kometě kyslík, který by ovšem mohl nasvědčovat o mimozemském životě. Tento vzácný objev se vědcům povedl díky vesmírné sondě Rosetta, která našla molekuly kyslíku na kometě 67P, jenž nese jméno Čurjumov-Gerasimenko. I když se nemusí jednat i mimozemský život, může tato kometa objasnit vznik Sluneční soustavy. O této zprávě informoval svět vědecký časopis Nature. O kometě 67P přinesla informace sonda Rosetta už září minulého roku, kdy se kometa přibližovala k slunci. Sonda Rosetta, která tento objev učinila patří vesmírné agentuře ESA.

Asi nejzajímavějším faktem o komentách je to, že si svoji chemickou strukturu uchovávají stejnou takřka od vzniku sluneční soustavy. Z tohoto důvodu je objev tak převratný a může nám poskytnout odpovědi na naše otázky, co se vzniku vesmíru týče. O kometu se již zajímají vědci z Michiganské univerzity v Ann Arbor. Ti se snažili o zjištění chemických prvků v oblaku prachu kolem komety a zjistili, že tento oblak obsahuje 3,8% kyslíku.

Podle vědců je to zbytek kyslíků, který se na kometě objevoval již před miliardou let. Vzhledem k tomu, že kyslík reaguje s ostatními plyny a snižuje se jeho procento na kometě, je možné, že je obsah mohl být mnohem vyšší, než je dnes. Tento fakt může znamenat, že se na kometě nachází mimozemský život.