Spolu s tím, jak roste hrozba extremistů ISIS, konsternovala šéfová zahraničních věcí a bezpečnostní politiky Federica Mogherini tvrzením, že „politický islám“ je pevnou součástí evropské budoucnosti. Když Mogherini odpovídala na brutální teroristické útoky islamistů z minulého měsíce v Tunisku, Kuvajtu a ve Francii, tak zavrhla představu o střetu civilizací a vrátila úder kritikům masové imigrace.

„Islám do Evropy patří. Má své místo v evropské historii, v naší kultuře, v našem stravování a – a v tom, na čem záleží nejvíce – v evropské současnosti a budoucnosti,“ napsala Mogherini, než dodala, „nebojím se říci, že politický islám by měl být součástí našeho obrazu.

Náboženství hraje svou roli v politice – ne vždy dobrou, ale ani ne vždy špatnou. Náboženství by mohlo být součástí tohoto procesu. To, co je v tom třeba rozlišovat, je, zda je ten proces demokratický, nebo ne.“

Když jako součást budoucnosti Evropy Mogherini prosazuje „politický islám“, tak porušuje samotnou formulaci Západní demokracie, ve které se jako základní princip předpokládá oddělení církve a státu (nebo v tomto případě mešity a státu).

Jelikož to, k čemu „politický islám“ směřuje, je zákon šaría, tj. právní systém odvozený od islámského učení, tak tím rovněž prosazuje uvalení systému, který představuje ty nejrepresivnější síly této planety s podmaněním žen a povolující mimosoudní vraždy jako ukamenování a stínání, což se obojí praktikuje v Saúdské Arábii, tj. v zemi, která je příkladným zosobněním „politického islámu“.

„Nemluví o muslimech, jako o těch, kdo rozdělují Evropu na „nás“ a „je“, když říkají: ‚Dobijeme váš Řím‘,“ píše Robert Spencer. „Mluvila o těch, co říkají, že takovýmto lidem by se mělo odporovat. Ale i tak řekla: ‚Da’esh (ISIS) je nejhorším nepřítelem islámu v dnešním světě,“ přičemž ale nemá žádný plán, jak rozlišovat mezi těmi mnohými, mnoha jeho tisíci přívrženci mezi muslimy v Evropě, a těmi, kteří jej zavrhují. A tak to ona a jí podobní vedou k evropské budoucnosti chaosu a krveprolití.“

Komentáře Mogheriny dělají jen málo, aby rozptýlily obavy, že světoví vůdci se zdráhají plně uznat hrozbu představovanou ISIS a skutečnost, že skupiny vedoucí teroristické kampaně jsou velice pro islamismus příznačné, za strachu, že by to vypadalo politicky nekorektně.

A opravdu současná debata o tom, jak zastavit ISIS, se netočí kolem boje proti té ideologii (vytažené přímo z Koránu), která ty tisíce bojovníků ISIS a miliony jejich příznivců motivuje, nýbrž kolem posedlosti obavou, aby nebyla tato skupina označena za „islámskou“.

Minulý měsíc britský ministerský předseda David Cameron tvrdil, že místo o ISIS by se mělo mluvit o „Da’esh‘, protože říkat „Islamistický stát“ je urážlivé k muslimům.

Překlad: Miroslav Pavlíček, Foto: Slavko Sereda / Shutterstock.com

Komentáře

Comments are closed.