Vědci varují před možným zánikem lidstva

0
348

Mezinárodní federace gynekologie a porodnictví při svém 21. světovém kongresu varovala o velkém nebezpečí spojeném se sterilitou mužů a neplodností žen. Podle výzkumů se totiž v ovzduší vyskytuje čím dál více nebezpečných látek, které tyto problémy mohou v blízké době způsobit. Jedná se o toxické a chemické  látky, se kterými se setkává každý z nás dennodenně. Organizace FIGO předpokládá masivní nárůst chemické výroby v rozvojových zemích.

Ve Spojených státech se ročně vyrobí či transportuje až 15 tun chemikálií na osobu. Náš svět ponořujeme do neosvědčených chemikálií a cenou za toto zvěrstvo bude naše reprodukční zdraví, což je velký problém. – Gian Carlo Di Renzo (FIGO)

Výsledkem tohoto zacházení s chemikáliemi jsou potraty, zpomalený růst plodu, vývojové poruchy nervového systému, poruchy pozornosti, dokonce i větší šance výskytu rakoviny. Až 7 miliónů lidí ročně zemře na příčiny spojené se znečištěným ovzduším.

Náklady spojené na léčbu v důsledku znečištěného ovzduší v Evropě odhadujeme na 157 miliard eur ročně. V roce 2008 se částka za léčbu dětských chorob spojené s toxickými látkami vyšplhala až na 76,6 miliard dolarů.

Touto tématikou se zabývali také vědci ze Ženevy, kteří potvrdili špatný vliv na plod během těhotenství. Chemické látky také mohou způsobovat genetické mutace, či neplodnost. Vědci během testů podrobili účinkům ftalátů, které se běžně vyskytují v hračkách, kosmetice nebo na oblečení. Nutné je však podotknout, že hodnoty látek podávaných testovaným subjektům byly několika násobně vyšší, něž je běžně povoleno pro lidi.