Česká republika se může pochlubit od minulého týdne prvními sexuálními asistentkami, které budou pomáhat tělesně nebo duševně postiženým klientům s jejich sexuálním životem. Zatím se jedná pouze o pět asistentek, které si budou žádat za své služby podle kodexu maximálně 1.200 korun. Postupem času by měli být zaučeni také asistenti opačného pohlaví, jelikož je zájem o oboje pohlaví.

A co toto asistování znamená v praxi? Asistenti budou klientům poskytovat buď konzultace týkající se sexuálního života s tělesným či psychickým postižením nebo se bude jednat o aktivní asistenci při souloži partnerů. Ministerstvo vnitra se už stačilo k tomuto tématu vyjádřit a nevidí v těchto službách žádný problém, jelikož se nejedná a trestný čin.

Podle současného práva je možné tento projekt realizovat, jelikož není v rozporu s trestním právem

Samotné sexuální asistentky již prošly školením ve specializovaných zařízeních, které již několik fungují i v Německu nebo Švýcarsku. Organizace Rozkoš bez rizika už také udělila těmto školícím zařízením patřičná povolení a certifikát k vykonávání těchto služeb. Sexuálním asistentkám bude dovoleno se svých klientů dotýkat na intimních partiích a dokonce s nimi budou moci mít sex. Dále budou asistenti radit a poskytovat informace postiženým ohledně antikoncepce, navazování vztahů a tužeb partnera. Výjimkou nebude ani poradenství s příbuznými postižených.