Evropské země v poslední době neřeší nic jiného než to, kam s uprchlíky, kteří přibývají každým dnem po několika stovkách či tisících. Není to ovšem jediný problém, jenž budou muset řešit země po celé Evropě. Možná si to někteří neuvědomují, ale s příchodem uprchlíků se k nám dostávají i nemoci, které na našem kontinentu nevyskytovaly před uprchlickou krizí, která probíhá v poslední době v takovém velkém měřítku. V Německu, kde se podle informací zdržuje největší počet uprchlíků, bylo za tři měsíce hospitalizováno, nebo jinak léčeno až 30.000 migrantů, přicházejících z blízkého východu a z Afrických zemí.

Některé z těchto nemocí jsem neviděl 20-25 let, moji mladší kolegové je vůbec neznají.

Takto se vyjádřil doktor Michael Melter. Tato skutečnost zatěžuje ve velké míře také zdravotní služby, které museli vyhradit na tuto činnost velké prostředky. Další doktor veřejnost varoval tím, že přibližně 10.000 uprchlíků trpí tuberkulózou a jen zlomek je v karanténě. Tato karanténa pro nemocného imigranta stojí zemi 10 až 12 tisíc euro. Celkem se tato částka vyšplhá až na 200.000 tisíc euro na jednoho imigranta.

Tyto nebezpečné nemoci jsou tak nejen velkým nebezpečím pro veřejnost, ale i další finanční zátěží pro státy, které musí o tyto uprchlíky pečovat a hospitalizovat je. Čím se tedy můžeme před těmito nemocemi bránit?

Foto: Ververidis Vasilis / Shutterstock.com

Komentáře

1 KOMENTÁŘ

Comments are closed.