Nedávné setkání papeže Františka s romskou komunitu vyvolalo v tomto táboře velké pozdvižení. Na konci předchozího měsíce se papež František účastnil setkání tohoto etnika při příležitosti mezinárodní romské poutě. Papež František promlouval před romskou komunitou, jenž dorazila z Ameriky, Asie a Evropy. Mimo jiná témata také zmínil problémy jako spolužití dvou různých etnik, vzdělání nebo problematiku jak se stát dobrým křesťanem.

Účastníci tohoto setkání papeže nařkli z toho, že namísto povzbuzení, papež tuto komunitu znehodnotil před veřejností. Od papeže Františka se totiž čekal proslov, ve kterém bude zmíněna neustálá diskriminace Romů, předsudky a nespravedlivost, jenž je podle mluvčího vystavena každý den po celém světě.

O tomto selhání papeže Františka informoval veřejnost prezident Evropského fóra Romů a kočovníků. Prezident se zmínil například o poznámce mířené na vzdělání. Papež uvedl, že všechny děti mají právo na vzdělání a rodiče by jim v tom neměli jakkoliv bránit. Podle prezidenta Evropského fóra měla být tato poznámka mířena spíše na představitele Francie, kteří upřednostňují politiku vystěhování a znemožňují tím kvalitní vzdělání pro děti.

Papež František také sdělil romské komunitě při setkání, aby zbytečně nedávala veřejnosti podmět k neustálé diskriminaci. Ze strany veřejnosti to působí tak, že papež tajně podporuje diskriminaci Romů.

Foto: Martin Podzorny / Shutterstock.com