Spojené národy po Polsku požadují, aby začalo provozovat potraty, v jménu jejich dětí. Není to ovšem poprvé kdy se OSN snaží v Polsku o nastolení tohoto kontroverzního tématu. Tento zákon měla na svědomí Katolická Církev, která má ve společnosti sledovat, zda se dodržují práva dětí.

Radši svoje dítě zabijte, než aby nemohlo poznat své rodinné kořeny.

Tentokrát se církev zaměřila právě na Polsko, kterému bylo doporučeno zavedení hned několika kontroverzních zákonů, jeden z nich je právě zmíněný potrat. Můžeme zde jmenovat boj proti homofóbii nebo zastaralé rodinné stereotypy. Všechny tyto navrhované zákony jsou podle Organizace spojených národů ve jménu dítěte, což může být matoucí, jestliže také OSN požaduje zavedení potratů u matek.

Spojené národy požadují po Polsku mimo jiné i zavedení potratů

Spojené národy

V Polsku už v těchto dnech povoluje zákon ženám požádat o potrat, jestliže byly znásilněny, nebo při ohrožení života samotné matky. OSN také vadí, že v Polsku stále převažují rodinné stereotypy, kde žena působí jako matka v domácnosti a muž jako živitel rodiny. K těmto stereotypům má podle OSN předejít takzvaná „moderní antikoncepce“. Ministr práce a sociálních věcí Stanislaw Szwed už veřejnost uklidnil, že se žádné zákony měnit nebudou a už vůbec ne ty o potratech.

Foto: Drop of Light / Shutterstock.com