Lidé v Králíkách projevili nesouhlas se záměrem Ministerstva vnitra zřídit v našem městě azylový dům pro migranty. Vedení města proti tomuto od počátku nic nedělalo a o celé věci pouze mlžilo. Proto v listopadu vznikla naše iniciativa „Ne azylovému domu v Králíkách“.

17.11. jsme se zúčastnili demonstrace v Praze na Albertově, kde jsme předali naši prosbu o pomoc panu prezidentovi. 22.11. proběhla beseda s občany, které se zúčastnila i paní starostka. Sdělila nám, že o ničem neví a že vše jsou pouze domněnky. Její slova však nezněla příliš přesvědčivě… Nedokázala ani vysvětlit, proč má být v Králíkách posílen stav policistů.

Pár dní nato naše iniciativa spustila petici proti zřízení azylového domu v katastru našeho města. Během deseti dnů jsme měli více než dva tisíce podpisů z Králík a okolí. Symbolicky petici podepsali i pánové Štengl a Okamura.

Azylový dům v Králíkách? Občané říkají ne!

2.12. následuje schůze vedení města a hejtmana Netolického s občany ohledně zřízení azylového domu pro migranty v budově bývalého DVÚ. Setkání se konalo v zaplněném kulturním domě.

Původně měli přijet i zástupci Ministerstva vnitra, ti však svoji účast odřekli. Pan Hejtman nám veřejně přislíbil, že udělá vše pro to, aby zde azylový dům nevznikl a že nám zajistí finance i na případné referendum.

14.12. následovalo veřejné jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo jednomyslně schválilo, že vyzývá Ministerstvo vnitra k ukončení veškerých kroků ve věci zřízení azylového domu pro migranty v Králíkách. A nadále trvá na svém zájmu o převod areálu do vlastnictví města.

Poté proběhlo předem nacvičené divadlo. Z hlediště se slova ujal Petr Urban (podotýkám, že než se přihlásil o slovo, tak už u něj stál organizátor s mikrofonem) a řekl něco, co mě doslova nadzvedlo ze židle! Prý se jemu a dalším lidem nelíbí, jakým způsobem jedná naše iniciativa, že zde šíříme strach a nenávist a že je zapotřebí migrantům pomáhat. Poté předal vedení města svoji výzvu proti šíření strachu a nenávisti.

Starostka následně sdělila, že se tedy uspořádá anketa, ve které se mohou občané Králík k tomuto vyjádřit. A tímto se dostávám k jádru věci, my totiž požadovali referendum. Jednoduché ANO-NE. Nechápu, proč by se tedy měla řešit nějaká anketa. Navíc „výzva proti šíření nenávisti na Králicku“ má do dnešního dne pouze 67 podpisů. Při přepočtu a pro snazší výpočet budu brát v potaz, že pan Urban ještě možná nějaké podpisy sežene a měl by jich 100, tak je to 95% proti azylovému domu a 5% vlastně nevím pro co, protože oni sami uvedli, že to tady také nechtějí.

Azylový dům
Azylový dům

Jenže je to nejspíš všechno zinscenované, jelikož tuto výzvu podepsali zejména zastupitelé města v čele s Pavlem Strnadem, který dle mého stojí za vším. Takže jediní, kdo tu vlastně šíří strach, jsou zastupitelé města, kteří tu jejich výzvu otevřeně podporují. A zde je její výňatek: „…chceme dát najevo, že kdyby v budoucnu v Králíkách vzniklo zařízení tohoto typu, budeme se snažit o co možná nejlepší začlenění nově příchozích a budeme se chtít vyvarovat nenávisti a násilí.

Jde nám o projev lidskosti vůči lidem prchajícím ze svých domovů před válečnými konflikty, bídou a útoky radikálních skupin. Za klíčové považujeme vnímat uprchlickou situaci v širším kontextu a především šířit ověřená fakta. Nenechme se pohltit negativními emocemi a projevme pochopení vůči těm, kteří jsou v nouzi.“

Jelikož tato skupinka lidí řekla, že chce uprchlíkům pomáhat a že hledá i lidi, kteří mají zkušenosti s uprchlíky, nabídl jsem jim, že jim zaplatím výlet do Německa i s průvodcem. Podmínkou bylo, že s sebou vezmou kameru a svoji pomoc v uprchlických centrech zdokumentují a také v noci projdou několika lokalitami, které bych jim určil, ať dokáží, jak jsou tato místa krásná a bezpečná. Do dnešního dne však na moji nabídku nikdo nereagoval.Toto je důkazem, že svým myšlenkám nevěří ani oni sami…

Je zajímavé, jak jde město těmto lidem ihned vstříc a absolutně je nezajímá názor většinového obyvatelstva. Migranty zde nechce převážná většina obyvatel Králík a okolí, ani hejtman Pardubického kraje, nesouhlasí ani nezisková organizace, která na Králicku provozuje letní dětské tábory pro cca 600 dětí a rovněž ani starostové měst a obcí Orlickoústecka .

Možnosti odpovědí na anketní otázku byly podány přinejmenším nešťastně, avšak domnívám se, že zcela účelově. Má snad za úkol znehodnotit podpisy v petici, o které nikde v médiích zatím nebyla ani zmínka, zatímco o nově vzniklé iniciativě už ano? Velice dobře se o smyslu ankety vyjádřil jeden z občanů Králík, který si nepřeje být jmenován: ,,Otázka „ankety“ je zcela mimo mísu. Osobně bych doporučoval absolutně bojkotovat a zároveň oslovit prezidentskou kancelář přes Ing. Duška o právní rozbor a předložit petici k projednání na ZM. Asi si položíte otázku, proč?

Tato pseudoanketa je pouze zastírací manévr, jak devalvovat již proběhlou petici s tisíci podpisy. Petice má jasně daný právní mantinel, anketa je o ničem, bez jakékoli právní váhy /buď referendum dle zákona ANO-NE nebo být vázáni peticí/. Vše je připraveno tak, že bezvýznamná anketa /kde se tak nějak vyjádří občané za minimální účasti pro azylové centrum, bude přes média prezentována jako vůle většiny občanů a Vaše úsilí přijde vniveč/. Asi máte sami zkušenosti s objektivností médií a férovostí „politiků“ ČSSD na krajské a centrální úrovni k dodržení slíbeného při jednání. Akce „nenavistvkralikach“ a její mediální podpora je pouze takový předvoj. Ta pravá masáž, debilizace, přijde před samotnou anketou. Přeji Vám a celému kolegiu, jež se na jasném NE „azylantům v Králíkách“ podílíte, především dobrou, neemotivní rozvahu, s výhledem na několik tahů dopředu, abyste nepromarnili již dosaženého cíle, tj. petice s tisíci podpisy /o ní OD (Orlický deník jde opět na ruku panu Strnadovi) nenapsal ani řádku, pouze k objektivitě médií/…“

V reakci na konání zastupitelů města jsem napsal veřejný dotaz na facebookové stránky „Město Králíky“, proč paní starostka tak vehementně podporuje výzvu této „králické kavárny“. Jelikož se mi nedostalo žádné odpovědi, žádali jsme redakci měsíčníku Králicko, aby tento článek otisklo. Zejména ke starším lidem se totiž informace prostřednictvím internetu nedostanou. Obdržel jsem však odpověď, že tento článek je mimo jiné xenofobní (s čímž důrazně nesouhlasím) a že ho neotisknou.

Nejen já, ale i většina občanů Králík a okolí, máme pocit, že město rozjíždí další pokračování „o nás bez nás“, snaží se veškeré naše dosažené výsledky anulovat a vše vrátit na začátek… Pokládáme za nutné, aby se lidé dozvěděli z médií pravdu a dále, aby celá věc neutichla. Veškeré indicie, které máme, nám totiž napovídají, že právě o tohle vládě a Ministerstvu vnitra jde. Aby nás uchlácholili, že je celá věc pozastavena. Dále pak, že město společně s „loutkovým divadlem“ pana Strnada, připraví nekonfliktní prostředí pro migranty pomocí ,,osvěty“ a udělají z nás poslušné ovečky, které už nebudou klást odpor.. ..

Za všechny bdělé občany Králík a okolí sepsal:

Jan Nový