Jak se zdá, Slovensko se nehodlá spoléhat jen na fondy z Evropské unie, ale bude financovat potřebné výdaje na uprchlíky ze svojí státní kasy. Jedná se tak o integrační program pro uprchlíky, kteří jsou pod mezinárodní ochranou a Slovensko nebude spoléhat jen na finance z fondů Evropské unie. O tomto problému se jednalo na Slovensku, konkrétně v Bratislavě, ve včerejších hodinách za přítomnosti odborníků se Slovenska i jiných zemí Evropské unie.

Oficiálně tato schůze nesla název „Mezinárodní konference Evropské migrační sítě“. Tento krok Slovenska okomentoval Bernard Priecel, který tvrdí, že se jedná o reakci na uprchlickou situaci v Evropě a další z možností, jak přispět k její vyřešení.

Slovensko hodlá zavést integrační program pro uprchlíky, který bude financovat z vlastních zdrojů

Foto: Fotosr52 / Shutterstock.com
Foto: Fotosr52 / Shutterstock.com

Jak okomentovala krok Slovenské vlády Petra Achbergerová, fondy z Evropské unie nejsou dostatečně velké, aby nemusela vláda využit prostředků ze státní pokladny. Na tomto projektu se účastní několik ministerstev, včetně odborných osob z veřejnosti. A kdy že tento nový zákon vejde v platnost? Ministerstva doufají v dokončení na přelomu roku 2016 a 2017. V platnost by tak měl vstoupit tento zákon na začátku roku 2017. V současné době by se mělo jednat celkem o 30 uprchlíků, kteří se nacházejí v záchytném táboře pro uprchlíky.

Foto: vlada93 / Shutterstock.com

Comments are closed.