Snaží se snad někdo utajit informace ohledně jaderné katastrofy, která se odehrála před několika lety v Japonsku? Proč o tomto faktu média mlčí? Radiace v okolí jaderné elektrárny je větší než kdy dřív. Celému tomuto problému předcházela jaderná havárie v elektrárně, která se odehrála v březnu roku 2011. Většina tohoto radioaktivního materiálu se bohužel dostala do oceánu, kde způsobil nemalé škody, které obyvatelé blízkých oblastí pociťují do dnešních dnů.

Tento únik radioaktivního materiálu do oceánu se dokonce projevil až na pobřeží USA. Američtí vědci, kteří před několika dny prováděli měření radiace potvrdili, že zaznamenali nárůst radiace na pobřeží od Aljašky po Kalifornii. Vědci také odhadují, že se časem tento nárůst radiace projeví ještě razantněji, jelikož radiace stále uniká ve velkém množství.

Vědci z USA potvrdili nárůst radiace na pobřeží Kalifornie a Aljašky. Jaderná elektrárna stále působí potíže

Pobřeží USA do dnešního dne nezasáhla plná síla radiace z fukušimské nehody v jaderné elektrárně. Vědci předpokládají, že pobřeží USA zasáhne plná síla radiace až v roce 2017. V roce 2018 mají být úrovně radiace na nejvyšším stupni. Následky budou znatelné ovšem nejméně do roku 2026. Tyto výsledky, které vyplývají z neustálého měření, potvrdila studie společnosti Woods Hole. Vědci také upozornili na fakt, že tento radioaktivní odpad stále uniká z elektrárny do oceánu.

Komentáře

Comments are closed.