Velká záhada odhalena? NASA skutečně bombardovala Měsíc

0
1638

Je možné, že NASA bombardovala Mesiac 2-tonovou riadenou strelou, aby zničila mimozemskú základňu na Mesiaci? Podľa snímok a správ sú na povrchu Mesiaca stavby zrejme vytvorené mimozemšťanmi. NASA vypustila 2-tonovú riadenú strelu za účelom ich zničenia napriek tomu, že medzinárodné zákony takéto konanie jasne zakazujú.

Jednou z najväčších záhad týkajúcich sa UFO a mimozemského života je, či vlády a kozmické agentúry po celom svete taja tieto informácie. Hoci pozorovania UFO na Zemi a videá z vesmíru nie sú ničím novým, v posledných niekoľkých rokoch bola veľká pozornosť zameraná na Mesiac. Na jeho povrchu vraj ležia mimozemské základne. To, že mnohí veria, že NASA a vládne subjekty na celom svete zatajujú informácie o týchto základniach, sa stalo v poslednom desaťročí medzi ufológmi široko rozšíreným a prijímaným faktom.

Jednou z najzaujímavejších zatajovaných operácií týkajúcich sa Mesiaca je misia NASA s názvom LCROSS, pri ktorej sa bombardoval povrch Mesiaca údajne na vedecké účely.

Napriek vyslovenému zákazu NASA vyslala na Mesiac riadenú strelu Centaur, ktorá narušila jeho povrch. V posledných desaťročiach bolo uzavretých niekoľko dôležitých dohôd, ktoré mali veľký vplyv na vojenskú vesmírnu bezpečnosť. Podľa knihy The Paths of Heaven: The Evolution of Airpower Theory (Cesty neba: Evolúcia teórie vzdušnej moci) sú to nasledujúce dohody:

1) V zmluve o vesmírnom priestore (The Outer Space Treaty OST), ktorá bola podpísaná 1967, sa jasne uvádza, že medzinárodné právo platí mimo atmosféry. Zmluva z roku 1967 pripomenula už existujúce medzinárodné zákony a zaviedla nové: Voľný prístup do vesmíru a vesmírnych telies s mierovými úmyslami, zákaz uplatňovania národných nárokov na vesmírny priestor a priestor nebeských telies, zákaz používania zbraní hromadného ničenia vo vesmíre alebo na nebeských telesách.

2) Zmluva o protiraketových strelách z roku 1972, ktorá bola podpísaná medzi USA a ZSSR, zakázala vývoj, testovanie a použitie protiraketových striel vo vesmíre.

3) Dohovor o registrácii (1974) vyžaduje, aby zúčastnené strany zriadili register objektov vypustených do vesmíru a hlásili OSN orbitálne parametre a celkovú funkciu týchto objektov.

4) A najdôležitejšou zmluvou je Zmluva o modifikácii životného prostredia podpísaná v roku 1980, ktorá zakazuje násilné úpravy životného prostredia.

Okrem vyššie spomenutých zmlúv bola v roku 1977 uzavretá dohoda o zákaze vojenského alebo akéhokoľvek iného nepriateľského použitia techniky na modifikáciu životného prostredia, ktorá stanovila rad zákazov tiež s ohľadom na kozmický priestor a priestor nebeských telies. (Zdroj: Perestrojka a medzinárodné právo – Perestroika and International Law).

Napriek vyššie uvedeným faktom NASA zasiahla povrch Mesiaca zhodením 2-tonovej riadenej strely, ktorá vytvorila 5 míľ široký kráter.

Oficiálne bolo hlavným cieľom misie LCROSS preskúmať prítomnosť ľadu v trvale zatienenom kráteri v blízkosti polárnej oblasti Mesiaca. Misia sa začala spolu s Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO – orbiter na skúmanie Mesiaca) 18. júna 2009 v rámci programu Lunar Precursor Robotic Program, prvej americkej misie na Mesiac za posledných viac ako desať rokov.

Prečo zrazu takéto porušenie niekoľkých medzinárodných zákonov? Podľa mnohých bol skutočný cieľ bombardovania Mesiaca v roku 2009 v rámci misie LCROSS oveľa záhadnejší ako je ktokoľvek v NASA ochotný pripustiť.

Podľa niektorých ufológov, ktorí dokladujú svoje tvrdenia snímkami zachytávajúcimi stavby na povrchu Mesiaca, bol cieľ misie LCROSS viac vojenský než vedecký. Mnohí veria, že odpálenie 2-tonovej riadenej strely, ktoré sa uskutočnilo na južnom póle Mesiaca, bolo zamerané na zničenie mimozemskej základne.

Existencia tejto mesačnej základne by snáď mohla vysvetľovať, prečo sme tam neboli v posledných rokoch, prečo sme sa Mesiacu tak veľmi vyhýbali. Vieme, že je to miesto plné minerálov a nachádza sa tam voda. (Bolo bombardovanie naozaj nevyhnutné aby sa to zistilo?) Bolo by to zároveň ideálne miesto na základňu na ďalšie skúmanie Slnečnej sústavy a tiež by sme mali rýchlejší prístup k Marsu a ďalším planétam.

Napriek správam a snímkam údajných stavieb na Mesiaci je takmer nemožné preukázať (alebo vyvrátiť) ich existenciu, skôr ako sa tam vrátime. Avšak to, že sa tam vrátime, ešte nie je zárukou, že budeme mať konečne pravdivé informácie o existencii tamojších stavieb.

Je veľkou záhadou, prečo sa NASA rozhodla porušiť medzinárodné zákony a bombardovala Mesiac na údajne vedecké účely.

(DTr, skn.info)

Komentáře