Ministerstvo školství ČR čelí opět jednomu z dalších skandálů. Jak nás do redakce AE News upozornil jeden z naších čtenářů, na základní škole ve Zlíně – Malenovicích je na základě podnětu ministerstva (pod vedením ČSSD) propagován mezi žáky pozitivní vztah k Islámu, a to formou komparativního appeasementu, což je psychologická forma psychomanipulace (Freud, Jung), jejímž cílem je snížit podvědomý strach z jedné hrozby porovnáváním s podobnými známými fakty z hrozby známé a menší (bagatelizace) anebo hrozby nulové (denial).

Jeden z rodičů, který byl ve škole na rodičovské schůzce v 8. třídě tamní školy, nafotil se zděšením neuvěřitelné nástěnky rozvěšené po zdech třídy. Informaci o tomto neuvěřitelném skandálu kromě nás přinesl už i server EUrabia.

Jak sami můžete vidět níže na fotkách v článku, škola se snaží položit rovnítko mezi současné sekularizované křesťanství a teokratický islám, který dodnes neprošel procesem reformace. Kauza ve Zlíně je za poslední dobu už druhá v řadě, kdy škola propagovala mezi studenty islám. Nedávno totiž pro změnu učitelé na základce v Trutnově učili děti muslimské modlení k Alláhovi. Celou věcí se nyní zabývá školní inspekce.

Škola ve Zlíně – Malenovicích. Nástěnka v 8. třídě. Tohle dnes učí pedagogové naše děti na pokyn socialistů z ministerstva školství.
Dotyčný otec si na chodbě školy odchytil jednu z učitelek, aby mu vysvětlila, proč tyto (podle jeho slov) „sračky“ visí uvnitř ve třídě, kam chodí jeho dítě. Učitelka odvětila, že to přišlo jako nařízení z ministerstva školství. Ministryní školství je v současné době Kateřina Valachová, která na tento resort byla nominována ČSSD. Pokud se podíváme na fotografie nástěnek, tak vidíme komparaci obou náboženství formou porovnávání symbolů a obyčejů. Z nástěnek je patrné, že žáci se úzkostlivě vyhýbají porovnání neporovnatelného.

Halal nástěnky jedou!

Chybí např. zmínka o tom, že křesťanství je sekularizováno, na rozdíl od islámu. Chybí zmínka o tom, že žena v islámu má pouze 50% hodnotu a její svědectví u soudu má hodnotu pouze třetinovou. Chybí zmínka o tom, že dodnes v Saúdské Arábii lze ženu vyměnit za kozy nebo velbloudy. A zejména chybí zmínka o tom, že pravověrný muslim musí jít cestou Džihádu, protože Džihád je cesta koránu a vůle Alláha na zemi. Muslim, který nectí Džihád, je nedobrý muslim. Džihád smí muslim šířit všemi způsoby, slovem, textem, písní, činy, krví a válkou. Všechny způsoby jsou halal.

Co se na nástěnky nevešlo?

Propaganda ve školách v Německu (a nyní i v ČR) se snaží nabudit dojem, že Džihád je pouze cestou extremistů. Usiluje se o vykreslení islámu bez Džihádu jako o přijatelnou variantu. Ale to je naprostý nesmysl. Džihád je cesta víry stejně, jakým je Desatero cestou víry pro křesťany. Pokud křesťan neplní Desatero, není dobrý křesťan. Pokud muslim neplní Džihád, není dobrý muslim. Muslimové musí podle Džihádu prosazovat slovo Proroka všude, kam přijdou a musí šířit jeho víru. V zemích, kde jsou muslimové v menšině, musí cestu víry prosazovat slovem a textem, ale v zemích, kde mají vysoké zastoupení, mají povinnost podle Džihádu prosazovat nejen slovo víry, ale i zákon víry, kterým je Šaría. Po nastolení Šaríi musí jinověrci buď konvertovat k islámu, anebo musí platit daň za jinověrectví. Bezvěrectví (ateismus) ovšem islám netoleruje.

Naivní výuka o islámu. Takhle opravdu se nesmí islám vysvětlovat. Co by se ovšem mělo vysvětlovat, to je výuka českého jazyka na škole. Všimněte si slova „notlidba“ místo „modlitba“ na obrázku. Nikoho nepřekvapuje, že učitelka takovou chybu neopraví a umístí práci na nástěnku, jako by se nic nedělo?
Pokud by např. radnice ve Zlíně rozhodla v budoucnu, že ve spádovém území svého katastru vybuduje uprchlickou ubytovnu pro několik tisíc běženců, tak na základě připravované novely volebního zákona by tito cizinci mohli kandidovat do zastupitelstva a volit. A za nějaký čas, díky své vysoké natalitě, by přepsali voličský elektorát ve městě a po ustanovení městského zastupitelstva by klidně mohli začít stavět mešity z obecních peněz a vyhlašovat ve městě obvody s platností práva Šaría, které je v EU považované za náboženský obyčej, takže Šaríu ani nelze zakázat podle Lisabonské smlouvy, protože by to byla náboženská diskriminace. To jsou věci, že? Nad tím člověk jenom žasne, co je globalistická EU vlastně zač.

Školy se snaží v dětech potlačit pud sebezáchovy před islámem!

Na nástěnce ve třídě chybí obrázky z veřejného bičování žen v Rijádu. Chybí tam poznámka, že v mnoha arabských zemích nemají ženy volební právo. Vzhledem k těmto nedostatkům bych uvedené nástěnky ohodnotil známkou nedostatečnou, která by ale měla směřovat na ministerstvo školství. Školy by měly primárně děti varovat před islámem, měly by dětem promítat videa ze Saúdské Arábie a jezdit s nimi na exkurze do islámských ghett v Marseille ve Francii, ve Velké Británii a ve Švédsku, aby děti viděly, co je čeká, pokud budou v dospělosti volit strany, jako je právě ČSSD. Tato strana se odcizila lidu České republiky. Prosazuje potají a v tichosti islám ve školách, potají schvaluje miliardové tendry na integraci muslimů, ale v médiích si politici této strany hrají na odpůrce migrace.

Sluníčkově laděné srovnávání nesrovnatelného…

Je dobře, že zmíněný otec žáka vyfotil tento materiál, protože se ukazuje, že české školství je cíleně inkluzivně a multikulturně likvidováno. Ve školách si dokonce děti nesmí koupit už ani limonády, sladké nebo slané věci, protože nově podle vyhlášky paní Valachové si mohou děti kupovat jen čistou vodu, ovoce a kefír, které jako jediné potraviny nesmyslnou směrnici splňují. A kefír je v islámu halal, takže možná je v tom dokonce úmysl. A dokonce chce ČSSD pracovní pobyty bez prodloužení víz pro cizince, viz. zde. Tak určitě, v ČR neexistuje nezaměstnanost, necháme cizince pracovat bez bumážky, turboprávník z Plzně v roli ministra manufaktury na to dohlédne. V zemi, kde je 100,000 lidí bez domova a 1 milion lidí v plošné nezaměstnanosti je opravdu nutné zaměstnávat co nejvíce cizinců. A až se jim narodí děti, tak jejich děti se budou v českých školách cítit jako doma. Islám ve třídě ve škole, islám na nástěnkách, islám v učebnicích, islám i v nabídce školního bufetu.

Jedna základní škola se již od kauzy distancovala, druhá se přiznala

Podle vyjádření ředitelky jedné ze dvou základních škol v Malenovicích, výuka islámu na jejich škole v Malenovicích (tř. Svobody) neprobíhá a fotografie prý nepocházejí z jejich školy (11. ZŠ ve Zlíně). Ředitelka Z. Jančíková to uvedla na webu své školy [3]. V Malenovicích je ještě jedna základní škola (na ulici Komenského), ředitelem je tam Mgr. Petr Janečka. Ten potvrdil ve veřejném prohlášení, že výše uvedené kresby opravdu z jejich školy pochází, a to konkrétně ze 7. třídy. Důrazně se však distancoval od kritiky našeho článku, pouze odkázal na učební osnovy a materiál MŠMT na důkaz toho, že škola vyučuje v souladu s metodologií ministerstva školství.

To my ale rozhodně nerozporujeme. Právě proto náš server celou kauzu zmedializoval, že tato výuka na škole probíhá v souladu s dikcí MŠMT. Stejně tak v reakci pana ředitele nevidíme stanovisko a názor k tomu, že dítě 7. ročníku nezná slovo „modlitba“ a do školní práce napíše „notlidba“. Učitelka chybu ani neopraví a výtvor dokonce jako vzorovou práci umístí na nástěnku. Je toto ukázka kvalitní výuky českého jazyka na škole? Tyto otázky si nepokládáme my v redakci, ale naši čtenáři a rodiče dětí ze Zlína, kteří nás zaplavili emaily. Dotazy by však měly směřovat zejména na vedení školy, ne na nás. Vzhledem k tomu, že podle našich informací v jiných školách děti takovéto projekty nedělají a nekreslí, jsou otázky rodičů ohledně propagace islámu zcela na místě a máme důvod věřit informacím našeho zdroje, který nás na kauzu upozornil.

Ve Zlíně má školství na starosti Gazdík

Na postu radního pro školství a tělovýchovu ve Zlíně působí Petr Gazdík, místopředseda hnutí Starostové a Nezávislí a místopředseda Poslanecké sněmovny. Podle jeho vyjádření zde to vypadá, že se chce školství věnovat, takže má výbornou příležitost ukázat, jestli mu jde o lepší školství, anebo o prohloubení krize ve vzdělávání mládeže. Jako člověk, který je poslancem parlamentu, by mohl interpelovat ministryni školství, aby vysvětlila, jak je možné, že dětem na školách jsou o islámu podávány zavádějící a neúplné informace, jejichž cílem je snížit v dětech přirozené obavy z nebezpečného náboženství, kterým Islám bezpochyby je.

Výuka v hodině dějepisu na ZŠ v Trutnově byla opravdu na pokraji propagace islámu. Věcí se už zabývá školní inspekce. Ve Zlíně tak daleko ještě nejsou, tam jsou teprve u nástěnek.
Stejně tak by bylo dobré zavést i diskusi o tom, jaká je vlastně v dnešní době kvalita výuky českého jazyka na základních školách a jaká je kvalita učitelů. Mnoho čtenářů AE News se zděšením kontaktovalo naší redakci, abychom vysvětlili, jak je možné, že dítě na druhém stupni ZŠ nezná slovo „modlitba“ a do školního projektu napíše slovo „notlidba“, a přitom učitelka to vůbec ani neopraví a umístí práci na nástěnku. Některé výroky reakcí rodičů, které jsme dostali, nelze ani publikovat s poukazem na to, že ve škole se děti učí kreslit mešity namísto toho, aby je tam učitelé naučili psát správně česky.

Výuka o islámu do českých škol patří do hodin branné výchovy, aby např. děti věděly, co mají dělat, když muslimský útočník vnikne do školy s nožem a začne bodat do nevěřících dětí, podobně jako se stalo v americkém vysokoškolském kampusu před několika dny. Mimochodem, k útoku somálského mladíka na kampus Ohio State University se dnes přihlásil Islámský stát. Ten uvedl, že Abdul Razak Ali Artan ze Somálska, který přišel do USA v roce 2014 na zelenou kartu a před několika dny v areálu školy pobodal nožem desítky studentů, byl skrytým stoupencem, který čekal na pokyn ISILu. Kolik takových stoupenců ISIL může být v ČR? Relativizace hrozby islámu ve školních osnovách a v podobných projektech je opravdu alarmující.

Děti získají v podvědomí falešný obraz komparace, že islám je něco, co lze porovnat s nekonfliktním křesťanstvím. Rodiče navrhují, aby dětem byly o muslimských ghettech podávány nezkreslené informace a aby děti věděly, že třeba nesmí jít na procházku se psem do čtvrti, kde žijí muslimové, protože kromě útoku muslimů na psího mazlíčka by mohly být děti fyzicky napadeny, protože pes je podle islámu nečisté stvoření, které stvořil Satan. Muslimové se na bezvěrce, kteří venčí psy na vodítku, dívají jako na „pastevce satanových stvoření“ a podle toho se k nim potom chovají.

Naštvání rodičů je zcela pochopitelné a hlavní roli zde hraje ministerstvo školství, které nesmí do osnov zařazovat lživou a zkreslenou výuku o hrozbách islámu. V České republice už dnes vyrůstají muslimská ghetta, na Teplicku, ale i na Jižní Moravě a dětem musí být ve školách poskytován přehled o hrozbách, ovšem stejně tak nesmí být ve prospěch školních projektů zanedbávána výuka a kontrola českého jazyka, a to nejen u dětí.

(KPa, AENews, Foto: AENews)

Komentáře