Donald Trump ponúkol najväčšiemu potratovému gigantu Planned Parenthood dohodu, že im aj naďalej bude poskytovať štátne financovanie, ak prestanú poskytovať potraty. PP teda namiesto poskytovania celého spektra základných zdravotných služieb pre ženy a rodiny dala prednosť potratom aj v neskorých štádiách tehotenstva a predávaniu ostatkov potratených detí.

6. marca Donald Trump pre The New York Times potvrdil, že prebiehajú neformálne diskusie s touto spoločnosťou.

„Som pro-life a hlboko oddaný investovaniu pre zlepšenie zdravia žien a plánujem značne navýšiť federálne financovanie podporou ne-potratových služieb, ako sú kontroly na diagnostiku rakoviny,“ poznamenal Trump.

Riaditeľka Planned Parenthood na Twitteri ponuku odmietla: „Planned Parenthood je hrdá, že poskytuje potraty – nevyhnutnú službu, ktorá je taká životne dôležitá ako antikoncepcia alebo kontroly na diagnostiku rakoviny.“

„Ponuka peňazí pre Planned Parenthood, aby zradila svojich pacientov a svoje hodnoty pre nás nepredstavuje dohodu, ktorú by sme niekedy mohli akceptovať,“ povedal tiež Dawn Laguens, viceprezident organizácie PP. „Poskytovanie kritických zdravotných služieb pre milióny žien v Amerike je nemysliteľné.“

Planned Parenthood dostáva ročne približne 500 000 dolárov z peňazí daňových poplatníkov a poskytuje ročne viac ako 300 000 potratov. PP tvrdí, že potraty „predstavujú iba 3%“ jej biznisu. Avšak 94% jej služieb v oblasti starostlivosti o tehotné ženy tvoria práve potraty.

Napriek tomu, že riaditeľka Cecile Richardsová pri viacerých oficiálnych príležitostiach tvrdila, že ženy „sa spoliehajú na prenatálnu starostlivosť, ktorú PP poskytuje“, podľa prieskumov, takmer žiadna z jej pobočiek neposkytuje žiadne prenatálne služby pre tehotné ženy, okrem potratov. Po dôkazoch bola spoločnosť nútená túto službu stiahnuť z webov svojich pobočiek. Rovnako, napriek tvrdeniam oficiálnych predstaviteľov PP, spoločnosť neposkytuje žiadne mamografie. Navyše, ultrazvuk spoločnosť poskytuje iba ženám, ktoré plánujú potrat.

„Dnes Planned Parenthood zhodila masku a ukázala, aký extrémny je ich potratový biznis,“ uvádza Centrum pre Medicínsky Pokrok (Center for Medical Progress- CMP), organizácia, ktorá odhalila obrovský škandál, súvisiaci so zberom a obchodovaním s orgánmi potratených detí v tejto spoločnosti. CMP ďalej hovorí, že potratový program PP „je najväčší v krajine… ale oni tvrdia, že predstavuje “iba” 3% ich biznisu. Keď si mohli vybrať, či budú poskytovať plné spektrum hlavných zdravotných služieb pre ženy a rodiny alebo potraty v neskorých štádiách tehotenstva a predávanie orgánov potratených detí, Planned Parenthood si vybrala tú druhú možnosť.“

„Gratulujeme New York Times, že primäla Planned Parenthood priznať, že je to všetko o potratovom biznise a vždy bude!“ dodáva CMP v príspevku na Facebooku.

V minulom roku, Komisia Kongresu a Senátu v Spojených Štátoch odporučila kriminálne stíhanie spoločnosti Planned Parenthood práve kvôli jej participácii v obchode s pozostatkami nenarodených detí. Zároveň obrovské množstvo ľudí a organizácii žiadalo zrušenie štátneho financovania pre PP, Obama však ešte tesne pred odchodom z funkcie podpísal nariadenie, ktoré sťažuje jednotlivým štátom zakázať jej financovanie.

Ďalšia kontroverzia ohľadom Planned Parenthood sa týka aj nedávneho diskutabilného protestu „Dňa bez žien.“

Bývalá riaditeľka jednej z potratových pobočiek Abby Johnson, ktorá je teraz pro-life a odhaľuje praktiky PP, uviedla o tomto štrajku na Facebooku:

„Nuž, aj napriek tomu, že Planned Parenthood bola sponzorom „Dňa bez žien“ (počas ktorého ženy nemali pracovať), chcem vyhlásiť, že nezatvorila ani jednu svoju pobočku, aj keď viac ako 90% jej zamestnancov tvoria ženy. Myslím, že to je krásny prípad, keď profit je nad princípmi. Planned Parenthood. Profit.

(KPa, hs.sk, Foto: Shutterstock)