V loňském roce došlo dle údajů vídeňské policie v hlavním městě k 655 případům sexuálního obtěžování či znásilnění, což představuje nárůst v porovnání s rokem 2015 o propastných 55,5 %. Policie jako jednu ze zásadních příčin tohoto negativního trendu uvádí zvýšený počet cizinců. Zveřejněný graf sleduje tyto statistiky od roku 2007 a je z něj na první pohled zřejmé, že migrační vlna je hlavní příčinou loňských čísel.

V žádném ze sledovaných let se počet spáchaných sexuálních deliktů k loňskému roku ani nepřiblížil. Maximem doposud bylo 508 případů z roku 2012 a nejméně práce měla policie v tomto ohledu v roce 2008, kdy došlo „jen“ ke 335 těmto případům. Zatímco před devíti lety ve Vídni docházelo v průměru ani ne k jednomu sexuálnímu deliktu denně, loni to byly bezmála dva takové případy denně.

Alarmující je zejména nárůst spáchaných případů v oblasti sexuálních přestupků mezi žadateli o azyl, který dosáhl v loňském roce 45 %. Nárůst kriminality je patrný i v celkovém počtu spáchaných trestných činů vůbec. Za loňský rok evidují policejní statistiky 205 209 takových případů, což představuje nárůst oproti roku 2015 o 5,2 %. Vídeň je v tomto směru nadprůměrná, protože celostátní statistiky vykazují zvýšení trestné činnosti o 3,8 %.

Slabou útěchou může být pro policisty a obyvatele Vídně fakt, že zločinnost související s krádežemi a vloupáními klesá. Jak ukazuje graf zahrnující počty vloupání do domů mezi lety 2016, loňský rok byl skutečně ojedinělý. Počet vloupání ve výši 6173 je téměř dvakrát nižší než v roce 2009 a o téměř patnáct procent nižší než v roce 2015. Policejní statistiky rovněž ukázaly, že denně v průměru došlo ve Vídni k 45 násilným činům.

Zvýšil se také počet pokusů a dokonaných vražd, kterých v loňském roce evidovala vídeňská policie 57. Na druhou stranu tři ze šestnácti dokonaných vražd za loňský rok doposud nebyly vyřešeny, byť policie byla jinak v odhalování pachatelů úspěšnější než kdykoli jindy a míra objasněnosti trestné činnosti dosáhla šestačtyřiceti procent.

(parlamentnilisty.cz, foto: Shutterstock, titulek upraven redakci)