Nyní, když už by jim islámizační jho mělo být natvrdo naraženo a jsou prohlašovány svými politickými „dobráky“ za země, do kterých islám patří, se v úleku na poslední chvíli vzpírají a utíkají se ke svým křesťanským kořenům. Oprašují svou někdejší křesťanskou identitu a uzákoňují její statut a atributy. A tím nejflagrantnějším je – kříž, ačkoli v raných stoletích převládalo zobrazení Krista jako Triumfálního Supervládce-Osnovatele veškerého bytí, jehož dobrovolný zmar v lidském modu (a slavné Vzkříšení) má tudíž potenciál substituovat zmar (implikovaný zlem) každého člověka, který se s Kristem ztotožňuje.

Po Bavorsku chce nyní i Itálie uzákonit umístění křížů ve veřejných prostorách. Vládnoucí koalice Ligy a Hnutí pěti hvězd nyní Parlamentu předložilo návrh zákona, který pod sankcí 1000€ určuje, že ve všech úředních budovách, školách a veřejných budovách musí – jako to vždycky bývalo – viset kříž. V důvodové zprávě k předloze zákona se uvádí, že “respektování minorit neznamená odřeknutí se, delegitimizaci či směnu symbolů a hodnot, které jsou nedílnou součástí historie, kultury a tradic naší země. Potlačení náboženských symbolů, které charakterizují naši společnost, znamená zpochybnit principy, na nichž se zakládá naše identita.“

(eurabia.cz, foto: Shutterstock)

Komentáře