Náčelník štábu americké armády vytvořil a schválil plán zvaný Operace Northwoods, která měla povolovat teroristický čin Americké armády za účelem vymýt mozek americkým občanům a vyvolat válku proti Kubě. S dokumenty, které se dostaly ven lze jen těžko tento fakt označit jen za konspirační teorii. Prezident nakonec tento plán, který zahrnoval i střílení občanů na ulici, označil za nechutný a odmítl jej.

CIA řídila tajný experiment řízení lidské mysli na Amerických občanech od roku 1950 až do roku 1973

Program CIA s názvem MK ULTRA byl plán zaměřený na vymyšlení a vývoji biologicko chemické zbraně během studené války, ale tento projekt byl mnohem víc překvapivější než by se čekalo.

CIA používal plán jako prostředek k vývoji léčiv, elektroniky, hypnózy, smyslové deprivace, atd. a používal k tomu i lidské subjekty. Program se dostal do 80 různých institucí včetně univerzit, emocnic, věznic a farmaceutických společností.

Adolf Hitler nezemřel v II. Světové válce

Začaly zvěsti, že nacistický vůdce Adolf Hitler nespáchal sebevraždu v Berlíně v roce 1945, ale ve skutečnosti skončil jeho dny v Argentině po útěku z války. Zpočátku se to potýkalo s velkou skepsí a pochybnostmi, ale pak začaly do popředí přícházet důkazy. První část důkazu byl dokument, který ilustruje, že FBI celou dobu věděla pravdu i když lež podporovala ve všech knihách. Tento dokument může být vidět na stránkách FBI. Obsahuje poznatky Hitlerova úniku na lodi a vylodění v Argentině, kde strávil zbytek svých dnů.

(megazine.cz, foto: Shutterstock)