Hnutí Žít Brno ústy náměstka brněnského primátora Matěje Hollana navrhuje, aby Brno přijalo několik desítek imigrantů z Itálie, pokud se na tom dohodnou česká a italská vláda. Přijmout další desítky migrantů dle něj nikomu neublíží a můžeme tím prý ukázat solidaritu s ostatními zeměmi. Co si o tom myslíte?

Považuji to za mimořádně záludný nápad. Přijetí každého jednotlivého migranta je totiž pobídkou pro desítky, možná stovky nebo i tisíce dalších, aby se touto cestou pokusili do Evropy dostat také. Ti takzvaně zachránění samozřejmě dají zprávu svým příbuzným a známým a situace se bude opakovat, až bude překročen práh bezpečnosti. Takže přijetím bychom ukázali maximálně solidaritu s pašeráky lidí a dále bychom jim zajistili práci a zisky.

Za daleko prozíravější považuji počínání rakouského ministra vnitra Kickla (FPÖ), který jednak chrání zejména jižní hranice a založil k tomu novou jednotku Puma, jednak se důsledně snaží dostat neúspěšné azylanty ze země. Součástí právního státu totiž je nejen právo každého na řádné azylové řízení, ale také povinnost neúspěšného žadatele zemi ve stanovené lhůtě opustit. Pokud tak neučiní dobrovolně, musí následovat výkon takového rozhodnutí, jinak je stát pro smích, jako v současném Německu nebo Švédsku. Je známou skutečností, že levicoví „aktivisté“, ke kterým řadím i náměstka Hollana, deportacím podle práva brání.

„Již nyní žije v Brně přes dva tisíce lidí ze zemí, kde je nadpolovičním náboženstvím islám, z toho přes tisíc je arabsky hovořících. Pár desítek lidí navíc nemůže způsobit žádný problém. Rádi bychom pozvali premiéra Andreje Babiše do Brna, aby se přijel podívat na vlastní oči na tisíce cizinců, kteří tu žijí,“ řekl náměstek brněnského primátora Matěj Hollan. Co si o tom myslíte? Jsou tedy v Brně nějaké etnické či náboženské minority, které dělají problémy, nebo ne?

Ty problémy nemusí být viditelné na první pohled. Jedna moje známá se vdala za kosovského Albánce. Mají spolu dceru a otec jí například zakazoval slavit Vánoce. Jsme-li stále ve stadiu, kdy vyznavači islámu představují marginální minoritu, buďme naopak rádi a dělejme vše pro to, aby to tak i v budoucnu zůstalo. Nebo pan náměstek Hollan chce, aby se na brněnských ulicích za pátečního provozu veřejně vzýval Alláh, jak se to děje například ve Francii? I když připouštím, že oproti katastrofickému stavu, který náměstek Hollan nebo jeho nástupce Mrázek (ANO) v dopravě způsobil, by to zase nebyl tak velký rozdíl.

Problémovou etnickou minoritou je ta, která od konce války obývá kdysi honosnou oblast kolem Francouzské a Bratislavské. Slušný člověk se tam bojí jít i za bílého dne. Slušní lidé by rádi této čtvrti s nynější nedobrou pověstí vrátili její původní lesk.

Vy jste jako Slušní lidé upozornili a protestovali proti představení Naše násilí a vaše násilí, které podpořilo hnutí Žít Brno, a financování podpořila brněnská radnice. Jsou některé další projekty Brna a hnutí Žít Brno podle vás problematické? Můžete je zmínit?

V prvé řadě bych zmínil projekt takzvaného komunitního centra, které mělo vzniknout v budově zábrdovických lázní postavené architektem Fuchsem. Byla by to druhá Klinika. Záměr pobouřil oblíbenou místostarostku městské části Židenice Moniku Doležalovou tak, že od KDU-ČSL přestoupila ke Slušným lidem. Díky Slušným lidem nakonec z projektu sešlo.

Finančně nejnákladnějším projektem, který stále běží, je tzv. rapid re-housing. Spočívá v přidělování obecních bytů nepřizpůsobivým jedincům a rodinám mimo pořadník. Jeho oficiálním cílem je znovuzačlenění lidí do společnosti. Parazituje na něm řada kamarádů a známých Martina Freunda a Matěje Hollana, oficiální výsledky jsou obtížně měřitelné a prostor pro odklonění prostředků značný.

A jako třetí příklad bych zmínil poskytnutí areálu bývalé léčebny dlouhodobě nemocných na Červeném kopci lidem z ubytovny na Šámalově. Prý to má být pouze na přechodnou dobu, ta se ale krátí. Garantem tohoto projektu je TOP 09 a komunální politici této strany nechvalné pověsti.

Do jaké míry nesou na těchto věcech odpovědnost koaliční partneři hnutí Žít Brno?

Použil bych známé přísloví „spolu chyceni, spolu oběšeni“. Primátor Vokřál není hloupý a za toleranci těchto projektů si politicky nechal řádně zaplatit, například při hlasování o nádraží. Všichni víme, že náměstek Hollan (a Ander) dlouhodobě prosazovali nádraží pod Petrovem, ale Hollan nakonec hlasoval pro odsun. Proč asi? Domnívám se, že za pár desítek miliónů na pochybné sociálně inženýrské projekty a podporu spřátelených politických neziskovek – a primátor Vokřál se může smát, protože mu Žít Brno pomohlo prohlasovat nádraží se související městskou infrastrukturou za miliardy. Zelení a lidovci tam jsou víceméně do počtu. Zbytek ať už si každý domyslí sám.

Co říkáte tomu, že se v médiích píše, že Slušní lidé jsou extremisté či fašisté. Též se uvádí, že vaše hnutí je plné bývalých skinheadů či hooligans… Ministerstvo vnitra vaše hnutí vloni loni zařadilo na seznam extremistických organizací. „Personální substrát skupiny tvoří mimo jiné i osoby s neonacistickou či chuligánskou minulostí,“ konstatovalo ministerstvo ve zprávě. Co o tom míníte?

To je již obehraná a čím dál falešnější písnička. S pojmy fašista a nácek se v poslední době zachází velmi lehkovážně, čímž se bagatelizuje nebezpečí skutečného fašismu (nacionálního socialismu). Pokud by Slušní lidé skutečně byli fašisty nebo nácky, byli by jeho členové trestně stíháni a Ministerstvo vnitra by nepochybně zahájilo právní kroky vedoucí k rozpuštění hnutí. Nic takového se neděje.

Naše hnutí se objevilo v jedné čtvrtletní zprávě Ministerstva vnitra před více než rokem. Od té doby již Slušní lidé v souvislosti s extremismem zmiňováni nejsou a například odborník na extrémismus Miroslav Mareš řadí Slušné lidi na pravici.

Důvodem nálepkování je obava tradičních stran z toho, že Slušní lidé mají čím dál větší popularitu. V této souvislosti upozorňuji, že předseda hnutí Zdeněk Pernica se hlásí k odkazu svého prastrýce Rudolfa Lorka, který byl aktivním účastníkem druhého odboje a položil za vlast život. Naopak člen zastupitelstva města Brna za Žít Brno Robin Kvapil pomaloval budovu vysokoškolských kolejí hákovými kříži.

Ani nařčení z chuligánství nemůže obstát, předsedovi bylo koncem 90. let pouhých třináct let. Slušní lidé zdaleka nejsou pouze baroví vyhazovači, ale také právníci, zaměstnanci veřejné správy a lokální politici. Bude-li nás kdokoli opakovaně označovat za nácky, použijeme právní prostředky na ochranu dobré pověsti.

Vašemu hnutí hrozí pozastavení činnosti. Redakce MF DNES zjistila, že dva roky po sobě neodevzdalo výroční zprávu o financování, jak to politickým subjektům ukládá zákon… Co tomu říkáte?

Tento článek je součástí dlouhodobé snahy o dehonestaci Slušných lidí vedené některými médii. Stačí si ověřit, s kým se autoři podobných článků stýkají a přátelí. Článek na idnes obsahuje nepravdivé informace. Slušní lidé mají transparentní účet, který je dohledatelný na webových stránkách Úřadu pro dohled nad politickými stranami. Společnost MAFRA jako vydavatele jsme v souladu s tiskovým zákonem vyzvali k uveřejnění odpovědi a omluvě za nepravdivé informace. Pokud odpověď neuveřejní, obrátíme se na soud.

Co říkáte námitkám, že vám vůbec o žádnou obranu křesťanských hodnot nejde a že u vás v hnutí křesťané ani nejsou? Nebo spíše hájíte křesťanství jako základ naší civilizace? Jak to je?

Víra je intimní věcí každého jednotlivce. Já sám jsem pokřtěný, biřmovaný a světím dny Páně při nedělních a svátečních bohoslužbách. S předsedou hnutí jsem o těchto osobních věcech nemluvil, ale vím, že o Ježíši mluví jako o Spasiteli. Takto se ateista přece nevyjadřuje. A Monika Doležalová přišla z KDU-ČSL. Křesťanství jako víru nelze oddělit od křesťanské civilizace. Proč bychom jinak slavili Vánoce nebo Velikonoce? I zákony a morálka, přestože si to ne vždy uvědomujeme, vycházejí z Desatera Božích přikázání.

A co říkáte tomu, že členkou vašeho hnutí je dívka, co fotí pro erotické časopisy?

Tato dívka není členkou Slušných lidí, i když by si to možná někteří kolegové přáli. Se Slušnými lidmi je spojována kvůli brigádě, při které roznášela Slušné noviny, proto také nosila modré tričko, a jako sympatizantka se zúčastnila některých akcí.

(parlamentnilisty.cz, foto: Shutterstock)