IDnes dodává, že vytvoření kosmických sil je nutnou potřebou pro zajištění převahy USA ve vesmíru nad Čínou a Ruskem. K vytvoření kosmických sil vyzval už americký prezident Donald Trump v květnu 2018. Vůči ambicióznímu plánu vyslovil výhrady ministr obrany Jim Mattis, který se obával zejména vysokých nákladů, nakonec ale myšlenku podpořil. Realizaci záměru tak už brání v principu jen souhlas Kongresu. Pence vyzval kongresmany, aby uvolnili v příštích pěti letech 8 miliard dolarů (117 miliard korun).

Oficiální média vs. skutečnost
Jaká je ale skutečnost? Ještě před deseti lety byl názor mocností jakými jsou Čína, Rusko a dokonce i USA shodný – zbraně, alespoň oficiálně, do vesmíru nepatří. Všechny tři jmenované země ale přitvrzují. Zdá se, že vojensko-průmyslový komplex hledá nové odbytiště pro využití technologií vyvíjených již od druhé poloviny minulého století.

Philip J. Corso ve své autobiografické knize Den po Roswellu (1997) k tématu uvádí:

„Mezitím, co se vědci od 50. do 70. let přeli o tom, kolik by taková zbraň stála a zda by nenarušila jinak celkem stabilní podmínky na světě, ostatní argumentovali tím, že jednoho dne se může objevit reálná hrozba ve formě mimozemských nepřátel. Ti by mohli být schopni vypustit jaderné rakety nejen na Spojené státy! Nikdo z vědců se ale veřejně neodvážil říct, že se v budoucnu můžeme bránit létajícícm talířům.

 

Tak to i zůstalo až do roku 1980, kdy byl zvolen Ronald Reagan. Zbraň paprsku částic získala nový impuls do života jako vášnivě rozebíraná a nakonec úspěšná strategie, tzv. Strategické obranné iniciativy neboli Star Wars. I přes nesouhlasné námitky některých politiků, kteří si mysleli, že ta věc zkrátka stojí příliš mnoho peněz, prezident Reagan vytrval. Samotná strategie Star Wars, limitované nasazení a testování některých komponent byly dostačující k tomu, aby to Spojené státy dostalo na válečnou stezku s EBE a ukázalo Sovětům, že jsme konečně získali skutečnou protiatomovou zbraň.

Celý příběh Strategické obranné iniciativy a způsob, jakým to donutilo mimozemšťany změnit své strategie pro tuto planetu, je příběhem, který zatím nebyl nikdy povězen. Podle tohoto příběhu vyhrálo lidstvo svůj první souboj s technologicky vyspělejší civilizací. Ta musela být šokována tím, že se lidstvo dokáže efektivně bránit. No, nezní to jako velkolepý a fantastický příběh?“
Ronald Reagan a jeho prohlášení
Na přelomu 70. a 80. uvedl tehdy úřadující prezident Ronald Reagan na půdě OSN:

“Jak by se změnily naše pozice, kdybychom museli všichni čelit jednomu společnému nepříteli z vesmíru…?”

Bylo to v souvislosti se skutečností, že v roce 1978 byl Ronald Reagan plně informován o přítomnosti mimozemšťanů na Zemi. Jak dále píše Corso, vedlo to mimo jiné k tajným jednáním mezi USA a SSSR:

„V 80. letech se uskutečnila schůzka mezi prezidentem Reaganem a vůdcem Sovětského svazu Michailem Gorbačovem, která se otázce spolupráce věnovala. I když nikdo oficiálně hrozbu od mimozemšťanů nepřiznal, tak obě strany uznaly, že Spojené státy i Sovětský svaz by měly odložit své rozdíly, stát bok po boku a sdílet politiku obrany prostoru okolo Země, z čehož by obě supervelmoci měly užitek. Prezident Reagan tedy začal silně tlačit na rychlé dovyvinutí a nasazení vesmírné obrany na ochranu planety. Bylo to pojmenováno Strategická obranná iniciativa a novináři posměšně označeno jako „Star Wars“. Strategická obranná iniciativa byla v roce 1985 prezidentem Reaganem popsána jako „obranný štít, který lidem neublíží, ale sestřelí nukleární zbraně před tím, než by mohly lidem ublížit“.
Projekt Star Wars
Realita byla ovšem taková, že zbraňové systémy projektu Star Wars nemířily na pozemní cíle, ale do vesmíru. Celá záležitost byla hnána velkým strachem, neboť mimozemšťané již od 50. let intervenovali jak nad Ruskými, tak Americkými vojenskými základnami, kdy opakovaně vyřazovali z provozu veškerý jaderný arzenál. To bylo ovšem armádními strukturami obecně vnímáno jako útok na jejich pozice, kterému je nutné se bránit.

Projektem Star Wars se tým okolo generála Trudeaua (nadřízený Philipa J. Corsa) zabýval již od 60. let. Pro jeho realizaci nebylo za úřadování Jimmyho Cartera (předchůzdce R. Reagana) získáno dostatečné pochopení. J. Carter patřil k jedněm z mála amerických prezidentů, kteří měli možnost zažít Blízká setkání.

Steven Greer – Unacknowledged (česky Mimozemšťané)
Steven Greer ve své knize Unacknowledged (česky Mimozemšťané) objasnil, že celá záležitost ohledně zbrojení ve vesmíru byl jeden velký podvod, a že Ronald Reagan byl cíleně uveden v omyl, aby byly vynaloženy nemalé prostředky na projekt, který v důsledku vyvolával více problémů než užitku.

Mimozemšťané už v 50. letech vyzvali zástupce mocností, aby přestali používat jaderné zbraně, neboť jejich odpalování narušuje časoprostor nejen na hmotné úrovni ale i v dalších dimenzích, o jejichž podstatě a fungování nemáme ponětí. Stejně tak jsme byli vykázáni v 60. letech z Měsíce s tím, že dokud budeme zbrojit, pak nemáme ve vesmíru co dělat! Svědci Stevena Greera dále uvádí, že jakákoliv snaha o militarizaci vesmíru končila ve většině případů fiaskem, neboť ET veškerý pozemský zbrojní arzenál na orbitu Země neutralizovali, dematerializovali nebo sestřelili. Patří sem i pokus o demonstrativní odpálení jaderné zbraně na povrchu Měsíce, která měla ukázat americká ramena Sovětskému svazu. Raketa byla zničena dříve než opustila stratosféru.

Svědci v pozicích řadových pěšáků letectva nebo tajných služeb potvrzují, že navzdory názorům mnohých činitelů na veliteských postech, úsilí ET je založeno primárně na snaze zachovat mír ve vesmíru. Vždy platilo, že ten kdo střílel první, jsme byli my – lidé!

Jaké jsou motivy?
V duchu těchto zkušeností, které sahají hluboko do minulosti 20. století, je snaha Trumpovo administrativy o militarizaci vesmíru jistým paradoxem. Nabízí se otázka, jaké jsou skutečné motivy takového jednání? Zda v pozadí toho všeho stojí vojensko-průmyslový komplex, který se snaží o rozšíření své působnosti ze skrytých projektů USAPpřejít do veřejného sektoru? Získal by tak další odbytiště pro již tak dlouho vyvíjené technologie. Nebo zda jde o součást procesu odhalování neudržitelného. Tedy odhalení technologií, o které se bude tvrdit, že jsou nové, i když jsou marně využívány od 60. let. Ať už je to jak chce, povede to nevyhnutelně k několika věcem:

Veřejnost bude mentálně programována k tomu, aby akceptovala zbraně ve vesmíru.
Veřejnosti bude podsouváno, že kdyby náhodou přišla hrozba z vesmíru, jsme na již připraveni.
Bude sílit propaganda, že mimozemšťané rovná se hrozba.
Můj názor
Jsem toho názoru (a souhlasím v této věci i s dalšími badateli), že civilizace, které dokáží cestovat napříč vesmírem, disponují zbraňovými obrannými systémy, před kterými jaderné zbraně vypadají jako dětská hračka. Z toho plyne poučení, že poměřovat síly ve stylu neohrožených amerických bojovníků je holou fikcí. Kdyby tu někdo usiloval o naše životy na fyzické úrovni, už dávno naše civilizace neexistuje. A pokud někdo usiluje o naše duše, pak jen proto, že sám svoji ztratil – že sám ztratil víru a lásku v sebe sama. Takovým buďme raději dobrým příkladem, než abychom klesli ještě hlouběji se zbraněmi v ruce, neboť jakékoliv násilí jen dává základ dalšímu. Je to velmi obtížný karmický kruh/dluh.

Snad jen ještě dodejme, že i samotní protagonisté projektu Star Wars neochotně připouštěli, že se jim už i dařilo sestřelovat talíře. Což lze snadno přeložit, jako – měli jsme úspěch za cenu velkých ztrát.

Je na každém z nás, jak rychle dokážeme změnit své představy o životě v tomto společném prostoru, kterému říkáme Vesmír. Není žádné my-oni. Je jen jeden Svět, který sdílíme společně.

(suenee.cz, foto: Shutterstock, video: Youtube)

RSS Protext – kultura

  • Grawemeyerovu hudební cenu získal netradiční chorál
    Louisville (Kentucky) 4. prosince 2023 (PROTEXT/PRNewswire) - Srbsko-americká skladatelka Aleksandra Vrebalovová získala Grawemeyerovu cenu za hudební kompozici na Louisvillské univerzitě za rok 2024 za netradiční sborovou skladbu „Missa Supratext" pro smyčcové kvarteto a dívčí sbor.22minutové dílo poprvé předvedla v roce 2018 v San Franciscu skupina Kronos Quartet, dlouhodobě známá podporou hudebních inovací, a San Francisco […]
  • Špindlerovská Andělská křídla ukazují cestu k budoucnosti bez kouře
    Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) 4. prosince 2023 (PROTEXT) - Tradiční rozsvěcení vánočního stromu ve Špindlerově Mlýně bylo letos spojeno se slavnostním představením Andělských křídel. Tento nový foto point, umělecké dílo představující andělská křídla, je zároveň symbolem inciativy "Město bez kouře", k níž se Špindlerův Mlýn v letošním roce připojil. Jejím cílem je inspirovat obyvatele a návštěvníky […]
  • Podpora pozitivního chování u osob s PAS a intelektovým postižením: Vidět klienta jako individualitu
    Praha 4. prosince 2023 (PROTEXT) - Část lidí s intelektovým postižením nedokáže verbálně komunikovat. Když se jim něco nelíbí nebo s něčím nesouhlasí, nemají jinou možnost než vyjádřit se skrze náročné chování. Kniha o metodě podpory pozitivního chování přichází s jasnou změnou: vyjděme z potřeb klientů a přenastavme režim individuálně.Kniha Podpora pozitivního chování u osob […]