Babiš se dostal do sporu s italským premiérem Giuseppem Contem, který Česko v červenci vyzval, abychom přijali část migrantů z jedné lodi mířící do Itálie. Babiš to však odmítl a na svém názoru trvá. „To není nic proti Itálii, k níž chováme sympatie, jde o zásadní strategii. Je to podle mě zcela klíčové gesto, symbol a vzkaz migrantům a pašeráckým gangům, že nemá smysl se do Evropy plavit. O tom chci s premiérem Contem mluvit,“ sdělil Babiš před schůzkou.

„Když je nepřijme Itálie, nepřijme je Malta, tak je přijme Španělsko. A tím zas vysíláme vzkaz, že je možné dostat se do Evropy z Maroka přes Španělsko. Tohle podle mě musí přestat, jinak migrační proud nezastavíme. O tom teď chci mluvit s evropskými politiky a podílet se na vytváření nějakého uceleného plánu, co s tím budeme dělat,“ zdůraznil také Babiš, jenž rovněž zmiňuje to, že jsme v současné době ztratili tři roky nesmyslnou debatou o kvótách.

„Základ je to, že jižní státy, jako jsou Itálie, Řecko, Malta, Španělsko, musí postupovat jednotně a musí přestat brát ilegální ekonomické migranty. To říkám zcela jasně a jednoznačně. Když říkám, že nevezmeme ani jednoho ilegálního migranta, je to symbolické vyjádření. Znamená to, že není možné řešit situaci tak, že loď posbírá migranty a jižní státy je postupně odmítají přijmout, až je do přístavu pustí Španělsko a do světa se tak vyšle signál, že cesta přes Španělsko je otevřená. Výsledkem je útok na hraniční plot v Ceutě,“ zdůraznil nutnost komplexního řešení Babiš.

Své pak premiér řekl i k tomu, zda je správné aplikovat pravidla zachraňování trosečníků ze skutečně ztroskotaných lodí na organizované skupiny, které se „trosečníky“ de facto stávají dobrovolně a cíleně. „Protože podle výkladu, který mám k dispozici, nereaguje námořní právo na ilegální masovou migraci. A to je třeba uvést do souladu s nově vznikající realitou a s obranou proti zneužívání humanity k nekalým obchodům s lidmi. Evropská unie by podle mě měla usilovat o vyjasnění této věci, eventuálně o úpravu námořního práva, které je nyní jednoznačně zneužíváno,“ tvrdí Babiš.

  Více než 60 migrantů z loďe Alan Kurdi si rozeberou 4 krajiny EÚ

Závěrem pak Babiš zopakoval, že nepřijmeme ani jednoho migranta. Považuje to však za symbolické vyjádření. „Státy, které migranty přijímat chtějí, ať je dál přijímají. Ale prioritou musí být bezpečnostní měřítko, žádné předstírání humanity, když přijímajícím státům jde ve skutečnosti o jejich ekonomické zájmy. A každý příchozí musí dopředu vědět, kam jde. Nicméně já si hlavně přeju, abychom těm opravdu potřebným lidem pomáhali především u nich doma zlepšit životní podmínky tak, aby necítili potřebu odcházet,“ sdělil s tím, že tvrdě se musí také vyjednávat s pašeráckou mafií.

(parlamentnilisty.cz, foto: Shutterstock)

Komentáře