Most Rama setu je bývalá pevnina
Geologické důkazy naznačují, že tento most je bývalá pevnina, která propojovala dnešní Indii a Srí Lanku. Název Adamův most je odvozem z Muslimské legendy, ve které se praví, že Adam měl chodit po tomto mostě na Adamův vrchol na Srí Lance.

Naproti tomu v Indii je Adamův most pojmenován po Hinduistickém mýtu, díky kterému je znám jako Most Ramy a nebo Rama Setu (což je totéž v sanskrtu). V eposu Ramayana je popsáno, jak armáda opic pod vedením Hanumana, postavily most, přes který hrdina Rama přešel do Srí Lanky, aby tam zachránil svou ženu Sítu ze spárů únosce – démonického krále Ravana.

Ortodoxní hinduisté berou přítomnost mostu mezi Indií a Srí Lankou jako důkaz, že příběhy popsané v Ramayana jsou historickými událostmi.

(suenee.cz, foto: Youtube, video: Youtube)