54 % žadatelů o azyl prokázalo znaky typické pro post-traumatický stres.

Švédská studie z roku 2016 zase poukazuje na velký výskyt schizofrenie u uprchlíků, kteří jsou pro tuto diagnózu vysoce rizikovou skupinou a trpí jí až třikrát více lidí, než původní švédské obyvatelstvo.

Schizofrenie je chronické, oslabující onemocnění, symptomy často zahrnují halucinace, bludy a paranoiu.

Studie zdůrazňuje potřebu specializované péče a podpory.

Britský výzkum uvádí, že psychotické chování je velmi časté u Afričanů a lidí z Karibské oblasti.V této studii byl zjištěn až devětkrát vyšší výskyt psychických chorob, než u bílé britské populace.

Tyto rozdíly byly nejvýraznější u úzce definované schizofrenie a manické psychózy.

Když k tomu přičteme již uváděnou negramotnost černochů ze subsaharské Afriky,má Evropa zaděláno na opravdu velký problém.

Vzdělaní Afričané a Afričané s vyšším postavením prý do Evropy nemíří;podle několikrát popsaných zpráv se jedná o spodinu Afriky,která proudí do Evropy.

Volný pohyb těchto osob po Evropě, ČR nevyjímaje, je časovanou bombou.

(zvedavec.org, foto: archiv)

Komentáře