Televizní mnohahodinové revuální a hudební pořady všech druhů, filmy každého myslitelného žánru a snad z každého prostředí, které v republice existovalo? Vědecké pořady tak tak že ne snažící se přetrumfnout famózní díla z dílny BBC? – to vše v národě druhořadém, ale ve své namyšlenosti furiantsky trylkujícím,  že „vzpíná-li se lidstvo jak Alpsko nad tou zemí, pak Čech buď Mont Blanc a Mont Rosa, povýšen nade všemi?“

Že je ovšem třeba s takovouto národní nabubřelostí skoncovat a zařadit se v evropském společenství  tam, kam patříme, pochopila snad jako vůbec první Česká televize. Proč uhánět české tvůrce, aby si  vymýšleli spíš cosi podřadného,  když jsme členem EU a z bohatství starších i významnějších kultur, než je kultura naše, si můžeme vybírat ty nejtřpytivější drahokamy a přenášet je do našich domovů, kde svým cizokrajným domicilem posílí pocit naší přináležitosti ke společenství evropskému a vykonají tak záslužnou politickou práci, řekli si vedoucí mužové a ženy ČT z Kavčích Hor, a pustili se do díla. Poptali se, co v Evropě zrovna nejvíc frčí a už to za krátký čas frčelo i u nás.

Tento skutečný kulturní evropský a řekněme hned i zdravě odnárodňující festival zahájil už 4. listopadu 2006 pořad Star Dance…když hvězdy tančí, který je českou verzí britské televizní show Strictly Come Dancing, uvedené BBC 15. května 2004. No a po Star Dance, 14. února 2009, doputovaly na naše obrazovky Zázraky přírody, které na BBC pod názvem Miracles of Nature uvedl Richard Hammond. (Ceská verze  tohoto pořadu zaznamenala na ČT už 76 pokračování).

To už se ovšem připravoval nástup pořadu zřejmě nejzářivějšího. Poněkud zamračeně vstoupil  30. srpna 2015 na naše obrazovky Doktor Martin  coby česká odrůda britského televizního seriálu Doc Martin, který se v Britanii začal vysílat už v r. 2004, a v české verzi se dodneška natočilo 30 jeho dílů. Čímž seriál na ČT ovšem nekončí a bude pokračovat dál pod novým názvem Strážmistr Topinka s počtem dílů zatím neoznámeným. Přerod seriálu Doktor Martin v seriál Strážmistr Topinka se dle britského vzoru udál tak, že zatím vedlejší postava strážmistra Topinky se mění v postavu hlavní, a naopak doktor Martin se přesunuje do pozadí. V jazyce anglickém jde o tzv. „spin off“, kdy postava vedlejší se odštěpuje (spins off), od souboru postav vedlejších a stává se novým nastupujícím hrdinou – a to včetně nového názvu seriálu. Nu a jelikož tento soubor může sestávat i ze stovky postav vedlejších a z každé z těchto vedlejších postav lze vytvořit postavu hlavní, se kterou vzniká pochopitelně i nový seriál, je jasné, že u nás už žádné skutečně české dramatické dílo či seriál v dohledné době na TV nespatříme.

  Takhle to prý vypadá s budoucností Merkelové v Německu. Čtěte velmi zajímavé souvislosti...

Ale upřímně řečeno – žádná škoda. Copak takové Sńatky z rozumu, Zlá krev, Byl jednou jeden dům, Byli jednou dva písaři, Cirkus Humberto, Hříšní lidé města pražského a řada seriálů dalších byly, vůbec ke koukání?

Takže konečně změna. Čeští herci ale zatím zůstanou. Odcházejí jen dramatici.,

Lubomír Man

(LMa, www.ceskoaktualne.cz, foto: archiv)

Komentáře