Dánsko pod tlakem sociálních problémů a zejm. kriminality zavádí nový zákon o imigrantských ghettech. Za imigrantská gheta budou vyhlášeny všechny obytné oblasti s podílem neevropských imigrantů vyšším než 50%. Bude v nich platit zvláštní zpřísněný režim, kdy zejména kriminalita bude postihována daleko přísněji (při horní hranici sazby) než v ostatních částech ještě jakžtakž normálního Dánska. Je to z toho důvodu, že kriminalita v imigrantských zónách je podle oficiálních statistik 3x vyšší a – připočteme-li neobjasněné trestné činy – ještě vyšší.

Kritici nového zákona vcelku oprávněně namítají, že ghetta budou takto oficiálně stigmatizována, a hlavně – že dánský koncept boří sluníčkářské multikulturní iluze.

(zdroj: eurabia.cz, foto: Pixabay)

Komentáře