Limity jsou nutné

V britském parlamentu se v současných dnech vede vášnivá debata o podstatě jedné  parlamentní procedury – o tom, co lze pozměnit a kým -, které nerozumí ani zkušení političtí veteráni, připomíná The Guardian. Podotýká, že před Westminsterským palácem, sídlem parlamentu, mezitím demonstrovali stoupenci i odpůrci brexitu za mávání transparenty a křiku sloganů.

„Zdravá demokracie potřebuje oba tyto politické styly,“ uvádí editorial. Zdůrazňuje ovšem, že oba musí mít své limity.

Parlamentní politika dokáže být rozbředlá a silácká zároveň, připouští prestižní deník. Za mnohem odpudivější divadlo nicméně označuje chování protestujících zastánců brexitu před parlamentem, kteří obtěžují a zastrašují zákonodárce, brání jim v cestě a křičí na ně urážky.

 

Uvedení demonstranti nosí reflexní vesty, které mají evokovat protestní hnutí žlutých vest ve Francii, konstatuje renomovaný server. Dodává, že jejich počet je však nesrovnatelně menší a jde o hrstku krajně pravicových rváčů.

Britští poslanci si na jejich chování dokonce stěžovali policii, která však neprojevila chuť zasáhnout, poukazuje The Guardian. Zdůrazňuje, že jisté obavy jsou na místě s ohledem na osud labouristické poslankyně Jo Coxové, kterou v roce 2016 zavraždil ultranacionalista.

Jde o odraz doktríny uctívající paramilitární organizace a násilí a ačkoliv zastánci brexitu, kteří vyhrožují „válkou“ poslancům podporujícím setrvání Británie v EU, představují malou skupinu, nelze se utěšovat tím, že jim naslouchá zanedbatelné publikum.

„Extremistické ideologie mohou být v neklidných dobách nakažlivé a zastánci brexitu z hlavního proudu omezují imunitu veřejnosti, když líčí zastánce setrvání (v EU) jako zrádce a nepřátele lidu,“ kritizuje editorial. Extremisté podle něj těží ze záměrného testování hranic, které odstraňuje normy civilizované debaty.

Součástí tohoto mechanismu je i pouliční konfrontace, vysvětluje prestižní server. Konstatuje, že taktika spočívá ve vyprovokování protireakcí, jejich zachycení na video a následné prezentace coby heroického odporu, podobně jako akce internetových trollů píšících jedovaté urážky mají primárně vyvolat odpor a umožnit autorům stavět se do pozice mučedníků svobody slova.

  Západ nakonec řekl pravdu - přeje si totální likvidaci Ruska

Necivilizovanost se stala normou

Technologické společnosti mají sice kodexy chování, které mají bránit využívání jejich produktů coby hlásných trubek extremistů, ale ty jsou uplatňovány jen vlažně, kritizuje The Guardian. Kvituje ovšem, že Facebook nedávno zrušil profil napojený na jednoho z hlavních předáků britských žlutých vest Jamese Goddarda.

Také společnost PayPay zastavila snadné online financování webových stránek vyzývajících ke konfrontaci se stoupenci setrvání Británie v EU, připomíná renomovaný deník. Dodává, že sympatizanti krajní pravice takové zásahy běžně označují za cenzuru, o kterou se ve skutečnosti nejedná, jelikož právo na svobodu projevu a veřejné shromažďování musí být v souladu s potlačováním nebezpečných skupin s protidemokratickými cíli, které nerespektují zákon.

„Nenávistná vlna roky sílila v internetovém prostoru, kde je necivilizovanost normou a nadávky a vyhrožování smrtí jsou až příliš časté,“ deklaruje liberální server. Za znepokojivý trend označuje úpadek politické kultury, který se projevil i v každodenní realitě a učinil z veřejného prostoru méně bezpečné místo.

Zastavení této vlnu není podle britského deníku pouze otázkou zamezení nepřístojnostem ze strany hrstky agresorů, ale je na všech, kteří se věnují nějaké formě politiky – ať již v poslaneckých lavicích či na rohu ulice -, aby respektovali hranice slušnosti a vůči oponentům vystupovali civilizovaně.

(eurozpravy.cz, foto: Pixabay)

 

Komentáře