Švédská základní škola s muslimským profilem. Nádavkem k tradičním předmětům se žáci učí jednou týdně o islámu.

Nakonec se však ukázalo, že kromě dětí na plakátu, je tato škola všechno, jen ne obyčejná švédská základní škola. Ve skutečnosti jde o extrémně segregovanou školu pro muslimské přistěhovalce, především ze Somálska, kteří si nepřejí, aby se jejich děti staly naturalizovanými Švédy. Do jisté míry jejich rozhodnutí chápu, když vezmu do úvahy, že liberální švédské školy začínají zavádět zvyk pořádání perverzních představení pro studenty, velkoryse zprostředkovaných LGBT lobby.

Ředitel školy Bashir Aman prohlašuje, „Alláh je pro mě život, bez Alláha bych nemohl žít“ a je zobrazen na kolenou během jedné z pěti modliteb, které vykonává v pracovní době.

„Alláh je pro mě život, bez Alláha bych nemohl žít“

Žáci jsou při hodinách plavání a modlitbách odděleni podle pohlaví. Soudě podle fotky školního fotbalového týmu, škola rovněž evidentně postrádá tolik žádanou etnickou diverzitu.

Máme rádi odlišnost

Dále je zde k dispozici video na Youtube (bohužel bez anglických titulků), které mě vede k závěru, že jde o monokulturní školu, jejíž zaměření jde proti všemu, o co usiluje švédská vláda. Nebo je ve skutečnosti doktrína multikulturalismu a diverzity pouze jednostranně zaměřená na Švédy?

Od času 18:13 můžete vidět skupinu modlících se dětí, během níž se jeden mladík vyznává z lásky k Alláhovi. Chlapci jsou na jedné straně, dívky na druhé. Poté co chlapec dozpívá, švédský (?) konvertita a učitel v jedné osobě hovoří o všemohoucím, vševědoucím a všudypřítomném Alláhovi ve švédštině a arabštině.

Soudě podle videa, švédská vláda (rozuměj: švédští daňoví poplatníci) do školy štědře investovala.

Pro mnoho lidí, včetně mě, takto vypadá islamizace. Nemusí k ní docházet silou nebo donucením, vše co vyžaduje je to, co se označuje jednoduchým termínem „nabídky a poptávky“. Se změnou demografického složení se mění i společnost. Není na tom nic těžkého k pochopení.

Segregované islámské základní školy jsou přesně tím důvodem, proč lidé volí Švédské demokraty. Pokud jste tedy politik a máte zájem na potlačení vzestupu nacionalistických/pravicových stran, musíte:

zajistit asimilaci přistěhovalců do vaší společnosti
snížit přistěhovalectví ze zemí Třetího světa na minimum
zavést podporu původnímu obyvatelstvu, aby rodiny měly děti.
Alternativně se však můžete pokusit o švédskou metodu, která je zhruba načrtnuta v níže popsaném desetibodovém programu.

1. Vyřaďte nacionalistickou/pravicovou stranu ze „hry“ sjednocením ostatních politických stran do železného kartelu, takže strana, kterou se snažíte eliminovat bude potřebovat více než 51% ve volbách, aby měla vůbec nějaký vliv.

2. Otevřete hranice masovému přistěhovalectví z Třetího světa, díky němuž se ve vaší zemi původní obyvatelstvo stane během zhruba 30-40 let menšinou. Nacionalistická strana bude poté neustále hledat další voliče, poněvadž „noví občané“ mají tendenci volit levicové strany (které jim umožnily příchod do země, pozn. DP). Příkladem tohoto postupu je Obama ve Spojených státech a jeho imigrační reforma.

3. Legalizujte kontrolu porodnosti (kondomy, antikoncepční pilulky, potraty) a učiňte ji společensky akceptovatelnou, jak to jen půjde – společně s radikálním feminismem a LGBT. Pomohou vám média, Tinder, pornografie atd. Povede to k přesexualizované společnosti, raketovému nárůstu rozvodovosti, rozbití instituce tradiční rodiny a nakonec k vymírání původní populace. Nemějte však žádné obavy! Nebude to mít žádný skutečný dopad na první generaci přistěhovalců, obzvláště pokud jsou nábožensky založení.

4. Používejte módní hesla jako například rasista / nácek / fašista / xenofob / islamofob / bigotní s cílem zastrašit své oponenty. Tato taktika je extrémně účinnou zbraní proti původnímu obyvatelstvu, které poté reaguje jako Pavlovovi psi. Nezapomínejte, že inteligentní a úspěšní lidé mají sklon nemít děti, proto bude vaše taktika fungovat ještě lépe, když zavedete rozsáhlý sociální stát. Přirozený výběr bude díky hloupnutí populace vyřazen ze hry (proces, známý pod názvem dysgenika), jak máme možnost vidět ve filmu Idiocracy. To usnadní ještě účinější kontrolu.

5. Zajistěte, že školy nebudou podporovat svobodné myšlení, ale správné myšlení (to vaše). Rovněž zajistěte, že veškeré finanční prostředky a ostatní zdroje budou zcela zaměřeny na studenty, kteří se nechtějí vlastně vůbec učit nebo jsou podprůměrní. To povede k tomu, že nejchytřejší a nejlepší studenti budou bržděni ve svém rozvoji, zatímco budoucí generace hlupců budou více náchylnější skočit na špek vaší propagandě.

6. Indoktrinujte masy hesly jako například „Každý má stejnou hodnotu“ / „Žádní rasisté v našich ulicích“ / „Máme rádi odlišnost“ / „Nikdo není ilegální“. To velice ztíží činnost [nacionalistické] opozice a vštípí lidem pocit, že všichni lidé na světě jsou stejní a proto zcela zaměnitelní. Původní obyvatelé se poté budou těšit na chvíli, kdy se stanou menšinou ve vlastní zemi, což učiní výměnu obyvatelstva mnohem snadnější.¨

7. Zajistěte, aby statistiky trestné činnosti byly pokud možno co nejvíce matoucí a nejasné, prostřednictvím označení přistěhovalců a přistěhovalců druhé generace za původní obyvatele. To maximálně ztíží dokazování jejich nadměrného zastoupení v těchto statistikách. Pokud se proti vám z tohoto důvodu někdo ozve, označte ho za rasistu nebo zastánce biologického rasismu (viz bod 4). Vykoná to zázraky.

Nesmíte, opakuji, za žádných okolností nesmíte připustit statistiky trestné činnosti na základě etnické příslušnosti. Povede to jen k tomu, že si původní obyvatelstvo uvědomí, že kriminalita je dílem povětšinou přistěhovalců z Třetího světa a to nakonec může vést k voličské podpoře strany, vůči které stojíte v opozici.

Jako odstrašující příklad vám může posloužit Finsko, kde média nedávno zvěřejnila skutečnost, že počet přistěhovalců ze severní Afriky a Blízkého východu byl v případě znásilnění třináctkrát vyšší, než u Finů. A podívejte se, co to napáchalo za škody! Protipřistěhovalecká a euroskeptická strana Skuteční Finové je ve vládě a má v ní velký vliv, což činí velkou výměnu [původního obyvatelstva] mnohem, mnohem těžší.

8. Lidé mají slabost pro určité výrazy, jako například „uprchlík“ nebo „dítě“. Nazývejte všechny ekonomické přistěhovalce a žadatele o azyl „uprchlíky,“ bez ohledu na pravdu. Nešťourejte se v žádostech, kdy třicetiletí muži žádají o azyl, vydávajíce se za děti.

Čtrnáctiletý uprchlický klučina, se svými vrstevníky na základní škole v Kristianstad

Poté budete schopni vykládat novinářům srdcervoucí příběhy o tom, kolika sirotkům daňoví poplatníci pomáhají.

Vyhladovělí, podvyživení uprchlíci z válkou sužovaných zemí v Africe, hledající levnější sypačku ve Švédsku

9. Tento bod souvisí s body 6, 7 a 8. Vždy mluvte jazykem, který vám poskytne výhodu. Média jsou na vaší straně. Nazývejte katastrofy „problémy“ a vysvětlujte všechny rozdíly mezi skupinami obyvatel „společensko-ekonomickými problémy“, „těžkostmi“ a „strukturálním/systémovým/státním rasismem“.

Nepřehánějte to však, například přirovnáváním utopených přistěhovalců ve Středozemním moři k nové Osvětimi / holocaustu. Je to kontraproduktivní, jak se o tom nedávno přesvědčila švédská vicepremiérka a předsedkyně švédské Strany zelených Asa Romsonová.

10. Používejte citové vydírání, aby původní obyvatelé získali pocit, že mohou za veškeré utrpení na světě (viz bod 6, 7, 8 a 9).

(Volitelné) Posaďte se, uvolněte se a užívejte si show.

Jedna jedna chytrá žena jednou řekla:

„Švédové se potřebují integrovat do nového Švédska, protože staré Švédsko se už nevrátí.“

Zahalená žena na obrázku je Mona Sahlin (1957), bývalá předsedkyně švédských Sociálních demokratů.

(zdroj: zvedavec.org, foto: archiv)