Odpůrci trestu smrti argumentují, že v případě justičních omylů, a že jich byla ve světě celá řada, jsou následky trestu nejvyššího fatální a nelze již následně nespravedlivý trest napravit. A mají pravdu.

Někteří se bojí možného zneužití, třeba k účelové likvidaci politických oponentů a 50 léta minulého století v naší zemi, ale i aktuální situace v řadě zemí po celém světě ukazuje, že i to se bohužel děje.

Současně jsou tady případy, kdy dochází k brutálním vraždám, mnohdy i malých dětí, které většinou ještě před smrtí musí strpět sexuální zneužití od pachatele. Každý rodič ví naprosto přesně, co by s dotyčným udělal.

A nyní se bestiální uřezávači hlav z tzv. ISIS, dožadují návratu do Evropy a ohání se humanitou a ochranou lidských práv !

Média přinesla nespočet zadokumentovaných zvěrstev, kterých se tyto lidské zrůdy dopustili a které se svojí brutalitou zcela vymykají chápání normálních lidí. A tyto zrůdy se svými hrůznými skutky stále chlubí a je naprosto jasné, že pokud budou mít šanci, bez váhání v nich budou pokračovat.

Léta jsem pracoval u Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování a viděl jsem hodně zla, které jsme potírali. A rozhodně nemám pocit, že by tito zvláště nebezpeční pachatelé dostali to, co by si zasloužili. Touto mojí praxí jsem samozřejmě ovlivněn.

Myslím si, že se toto téma bude muset otevřít, seriozně vydiskutovat jak s odbornou, tak i laickou veřejností a přijmout politické rozhodnutí, zda-li v taxativně vymezených případech trest smrti opět nezavést.

Můj postoj je jasný, ale položím otázku, která se nabízí. Mají se takové zrůdy vůbec „brát do zajetí“ ? I to je politické rozhodnutí.

(zdroj: svobodnenoviny.eu, foto: Pixabay)

Komentáře