Na tom by možná nebylo nic divného, ale on, navíc, odmítl pŕijmout práci, kvůli které si měl ostříhat léta pěstovaný plnovous. Město ho totiž okamžitě odstřihlo od finanční podpory, kterou si podle něj nezaslouží. Ačkoli se muž obrátil na soud, ten nicméně rozhodnutí uznal za správné.Nizozemec totiž dostal nabídku na práci, v rámci které by pomáhal s odstraňováním azbestu. Jako podmínku pro absolvování vstupního školení nicméně zaměstnavatel po muži vyžadoval, aby se zbavil svých dlouhých vousů. To však ortodoxní muslim odmítl na základě svého náboženského přesvědčení.

Neočekával však reakci městské rady v Amersfoortu, která muži a jeho manželce pozastavila finanční podporu, kterou Nizozemsko zajišťuje každý měsíc minimální příjem občanům, kteří jsou bez prostředků. To se muži nelíbilo a obrátil se na soud, kterému tvrdil, že odejmutí benefitů porušuje devátý článek Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, která garantuje svobodu myšlení, svědomí a náboženství.

Městská rada nicméně podle listu the Guardian trvá na tom, že muži hrozilo poškození zdraví, kdyby se částice azbestu zachytily v jeho plnovousu. Ten by měl navíc negativní vliv na funkčnost respirační masky, kterou je nutné mít při odstraňování nebezpečných chemikálií na obličeji.

Advokáti zastupující radu navíc poukázali na skutečnost, že dva roky nezaměstnaný muž, by po dokončení školení automaticky získal práci a je tedy zapotřebí jednat v zájmu daňových poplatníků. Muži nepomohlo ani prohlášení, že je ochoten nosit alternativní ochrannou masku určenou pro lidi s plnovousem, protože je podle soudu na danou práci nevhodná.

Ačkoli nizozemský soud uznal, že rada svým rozhodnutím nepochybně porušila mužova práva na náboženskou svobodu, zároveň ho označil za přijatelné v souladu se zákonem a zájmy společnosti. Soudci vzali v úvahu také mizivou perspektivu na další zaměstnání, protože muž si v minulosti odseděl trest ve vězení a byl závislý na hazardních hrách.

„Školení bylo pro muže vynikající příležitostí jak získat přístup na trh práce, on ji však odmítl využít. V důsledku toho vynaložil nepřiměřený tlak na veřejné prostředky na úkor těch, kteří solidárně nesou náklady za ostatní. Pozastavení platby bylo v zájmu ochrany práv a svobod druhých,“ uvedl soud.

Nizozemský systém sociálního zabezpečení prošel během posledních let podstatnými změnami, které odpovídají poklesu nezaměstnanosti. Ta ještě před pěti lety dosahovala 6,9 procenta a nyní se pohybuje kolem 3,9 procenta.

(SCa, ceskoaktualne.cz, foto: archiv)