Zjistilo se, že v Německu žije 6,2 milionu lidí, kteří mají potíže s porozuměním německého textu. S takovou zprávou přichází Die Zeit.

Podle studie provedené v roce 2018 má celkem 7,3 procenta německy mluvících dospělých špatně rozvinuté dovednosti čtení a psaní. Umí číst a psát jednotlivé věty, ale nedokážou vnímat celý text.

Více než jeden z pěti Němců nemá střední vzdělání a více než 40 procent obyvatel má pouze základní vzdělání. Přesto je zaměstnáno 62,3 % z nich.

Téměř polovina lidí s identifikovanými obtížemi – 2,9 milionu – mají původ v migraci. Přitom 78 % z nich je schopno psát, číst a chápat souvislý text v jiném jazyce.

Uvádí se, že se obecně snížil počet dospělých s nízkými čtenářskými a psacími schopnostmi – v roce 2011 jich bylo 7,5 milionu. Z 13,4 na 10,6 milionu lidí se snížil počet těch, kteří jsou schopni porozumět textu, ale špatně čtou a píšou s velkým množstvím chyb.

Podle ministryně školství SRN Anji Karliczkové by takové lidi měly podporovat společnost a stát. Poznamenala, že dospělí překonávají tyto problémy s většími obtížemi než děti.

(zdroj: cz.sputniknews.com, foto: Pixabay)