Krátke video študenta Murraya, ktoré bolo zverejnené v blogu, ukazuje ako sa učiteľ stáva čoraz viac agresívnym, keď chlapec pokojne trvá na binárnej realite – mužskej a ženskej ľudskej sexuality. Nie je známe meno učiteľa, ani na ktorej škole sa tento incident udial.

 

Prepis videa:

„Prečo ste ma vyhodili z triedy? To od Vás nie je veľmi inkluzívne,“ hovorí chlapec.

„Je mi ľúto, ale to, čo si hovoril, nebolo veľmi inkluzívne,“ odpovedá učiteľ: „a toto je inkluzívna škola.“

Murray sa opýtal, čo z toho, čo povedal, nebolo inkluzívne.

„Existuje viac ako jeden rod,“ odpovedal učiteľ.

„To je váš názor,“ trval na svojom Murray.

„Je to môj názor, a to je názor, ktorý je akceptovaný na tejto škole,“ hovorí učiteľ odvolávajúc sa na škótsku národnú školskú politiku.

„A myslím si, že tvoje vyjadrenie, že neexistuje iný rod okrem mužského a ženského, nie je inkluzívne.“

Murray však pokračoval: „Existujú iba dva rody,“ čo učiteľa viditeľne nahnevalo, stisol pery a otočil sa.

Učiteľ potom obvinil chlapca: „z tejto situácie si sa rozhodol vyrobiť problém. Mal si možnosť byť ticho. Bola ti jasne daná možnosť nepokračovať, ale ty si si vybral opak.“

„Áno, pretože ja si myslím, že je to hlúposť,“ vecne odpovedá chlapec mysliac tým, že je hlúpe tvrdenie, že existujú viac ako dva rody.

„Môžeš prosím vyjadrovať tento svoj názor vo svojom vlastnom dome, a nie v tejto triede?“

„Takže vy môžete povedať svoj názor nahlas pred triedou, ale môj názor musí zostať v mojom dome?“ l, zakontroval študent.

„Nehovorím svoj názor. Tvrdím to, čo podporujú národné školské nariadenia,“ deklaruje učiteľ.

„To však vôbec nie je vedecké,“ odpovedá Murray.

„Nie každé nariadenie je založené na vedeckých faktoch“, hovorí učiteľ hľadajúc slová a snažiac sa uniknúť z tejto konverzácie.

„Povedal som, čomu verím, a Vy ste ma vyhodili z triedy na 30 minút,“ dodáva chlapec.

„Viem, čo si myslíš, a čo si myslia predstavení školy,“ hovorí učiteľ. „Viem, že ich pohľad na vec je jasný – veľmi jasný – že tu nesmie byť žiadna diskriminácia.“

Murray ho prerušil trvajúc na tom, že predsa nikoho nediskriminoval. „Ja iba tvrdím, že existujú dva rody: mužský a ženský.“

„Je mi ľúto,“ hovorí učiteľ, ktorý jasne protirečí vede o biológii a znovu a znovu študentovi zopakuje: „je to proti pravidlám.“

Video ukazuje stále častejší boj medzi biológiou a politicky-korektnou transgender ideológiou, ktorú príjma stále viac a viac škôl v západnom svete.

„Šokujúce, však?“ Toto je ´inkluzívna´ škola, a to zjavne vyzerá, že existuje iba jeden jediný názor, ktorý je v škole ´akceptovateľný,´  okomentoval toto video bloger, ktorý sa označuje ako Arcibiskup Cranmer.

(zdroj: hlavnespravy.sk, foto: Z videa)