Pozorování na Kanárských ostrovech

Sešli se proto na Kanárských ostrovech a pozorovali zde hvězdnou oblohu vzdálenou 1600 světelných let. Podařilo se jim objevit planetu zvanou Kepler 107c – ta má jádro plné železa. To tvoří až 70% její hmoty, zbytek tvoří skalní (kamenný) plášť. Další pozorovanou planetou je Kepler 107b – ta je velikostně asi 1,5 x větší, než je naše planeta země. Ale hustá jen jen z poloviny.

Pozorované planety se obíhají kolem hvězdy podobné Slunci nazvané Kepler 107 v souhvězdí Cygnus.

Vědci věří, že palneta bohatá na železo vznikla tak, že se čelně srazila s jiným objektem, který odtrhl část vnějšího pláště planety. Vypočítali, že v době kolize musely planety cestovat rychlostí více než 60 km za sekundu.

Dr. Zoë Leinhardt uvedla:

,,Použili jsme počítačové simulace k testování různých verzí kolize a vzniku planety Kepler 107c. Mohlo dojít ke kolizi planety Kepler 107c s jedním předmětem. Další možností je, že planeta byla zasažena několika menšími objekty. Otázkou je, proč se toto stalo jen Kepler 107c?“

Dr. Chris Watson z Queen´s University uvádí:

,,Našli jsme dvě planety ve velmi podobné oběžné dráze, každá z nich má ale zcela odlišnou hustotu. Jeden objekt je tvořen horninami, druhý je tvořen mnohem hustším materiálem, pravděpodobně železem. Jediný způsob, jak si toto vysvětlit je to, že druhý objekt měl také na povrchu horniny, které byly odstraněny kolizí.“
Další myšlenka, že za odstranění hornin a plynu může záření z mateřské hvězdy, byla vyloučena. Tento proces by totiž vedl k tomu, že by 107b bylo mnohem hustší než 107c.

Kolize

Výzkum zveřejněný v časopise Nature Astronomy vyvolává otázky, jak vznikly planety a jak se s postupem času formovaly, vytvářely a měnily ve vzdálených částech vesmíru.

Doktor Leinhardt vysvětluje, že planety se nejspíše měly tendenci se zdalovat od své hvězdy. Gravitace ale táhla jejich plynný obal zpět. Tento proces se nazývá akrece. Akrece je proces, během kterého dochází ke zvětšování objemu vlivem připojování vnějších částic k vlastnímu tělesu. S ohledem na gravitaci a působení hvězdy se obě planety pohybovaly, což mohlo vyvolat kolize.

(zdroj: suenee.cz, foto: Z videa)