Ministerstvo vnútra sa na Facebooku chváli prednáškami na letných festivaloch o utečencoch:

“Tak ako po roky minulé, aj tento rok sa zamestnanci migračného úradu MV SR zúčastňujú rôznych letných podujatí a festivalov, aby diskutovali a témach v spoločnosti veľmi citlivých a často stále démonizovaných a nejasných týkajúcich sa migrácie, utečeneckej problematike či azyle na Slovensku.”

Konkrétne sa chvália napríklad prednáškou v Trnave na tému „Azyl a utečenci v SR“, ktorá sa venovala vyjasňovaniu mýtov a hoaxov o utečeneckej problematike.

“Tieto stretnutia s odborníkmi migračného úradu MV SR boli veľmi pozitívne hodnotené a pomáhajú k väčšej objektivite informovania verejnosti o azylovej problematike v podmienkach Slovenskej republiky. Tieto aktivity migračného úradu MV SR majú dlhodobý charakter,” píše ministerstvo vnútra SR.

Aj keď to nepíšu priamo, je zrejmé, že ich prednášky sa nesú v pozitívnom duchu o migrácii. Svedčí o tom aj iný status ministerstva vnútra, kde pri príležitosti výročia zriadenia migračného úradu na ministerstve píšu nasledovné:

“Migrácia je objektívne súčasťou nášho každodenného života. Aj bez nášho pričinenia jej význam sústavne rastie, a ak s ňou budeme cieľavedome pracovať, môže spoločnosti prinášať prospech.”

Ministerstvo tiež zverejnilo krátke video z ich prednášok:

(zdroj: hlavnespravy.sk, foto: Youtube)

Komentáře