Muž, který žil v 10. století, byl pohřben s mečem a dvěma noži. Dlouho byl ústředním bodem debaty, která zuřila mezi bojujícími akademiky.

Mezi odborníky nebyla nalezena shoda mezi tím, kdo nebo co jednotlivec byl, navzdory Hitlerově vládě, která tvrdí, že zbytky „prokázané“ byly germánského původu.

Kostra vytvořila další bizarní vzhled později, když se Sověti pokusili vytáhnout stejný trik nacistům a tvrdit, že to bylo sovětského původu.

 

Poslední analýza říká, že by to mohl být Slovan ze sousedního regionu, „který ovládal starou norštinu i slovansčinu“, nebo by to mohl být legitimní Viking.

Nová studie publikovaná v časopise Antiquity zkoumala všechny předchozí analýzy a teorie, aby se pokusila dospět k závěru.

Autoři však nepochopili nejasný obrázek.

Autoři nemohli dospět k závěru o určitém původu kostí, ale byli schopni objasnit možná vysvětlení.

Píšou: „Materiální kultura je směsicí cizích (tj. Nečeských) předmětů, jako je meč, sekera a požární útočník (běžná součást vybavení Vikingů), a domácích předmětů, jako je kbelík a nože “.

Také odhalují, že meč je mimořádně jedinečný, protože je jediným objeveným v 1500 raně středověkých hrobech, které se dosud na Pražském hradě nacházejí.

(Daily Mail, foto: Cambridge.org, ČA)

Komentáře