Koopmans uvedl pro Dánské noviny Berlingske: „Není pochyb, že u mnohých skupin migrantů vidíme velký skok v integraci u následující generace. U muslimů je tento proces daleko pomalejší“. Například 65 procent muslimů z Maroka a Turecka věří, že náboženské právo je nadřazeno světskému právu v zemích, ve kterých žijí.

Jako příčinu vidí profesor to, že jsou Korán a Sunna v mnohých zemích brány doslovně, přestože pochází ze sedmého století a dnes žijeme ve století 21. To brání mnohým muslimům s integrací do moderních společností.

(Voice, foto: Pixabay)