Návštěvníci bazénu si nejdříve stěžovali zaměstnancům.

“Požádali jsme muže aby byli zticha,“ uvedla zaměstnankyně Lisa-Marie Theunissenová pro Rheinische Post.

Výtržníci ale dále uráželi koupající i personál a jeden z nich vstoupil do bazénu. Plavčík se ho pokusil eliminovat a povalil muže na zem. Potom se ale opět muslimové vrátili k bazénu a pokračovali v nadávkách. Plavčík na jejich chování upozornil policii a trval na tom aby odešli z prostoru bazénu.

Rozsah celého incidentu, který se stal minulý týden je znám až nyní. Skupina muslimů se dostala do nudistické zóny. Dva z výtržníků plavali v nudistické části a zbytek běžel podle bazénu.

Po ženách pokřikovali, že jsou děvky. Uráželi děti i muže koupající se v nudistické zóně a plivali na ně.

Ve skupině bylo šest mužů, všichni s plnovousem. Uráželi návštěvníky a hrozili v němčině i mimo jiné islámskými výkřiky “Allahu Akbar” (Bůh je veliký).

“Podle nich jsou všechny ženy děvky a že by nás všechny vyhladili,” řekla jedna z návštěvnic, která si myslí, že to nebyli žadatelé o azyl, protože mluvili německy velmi dobře.

“Ale to pohrdání námi a ten agresivní tón nás opravdu vystrašil,“ dodala.

Pachatelé další koupající označovali jako “nevěřící”. Policie celý případ šetří.

(zdroj: prvnizpravy.cz, foto: Pixabay)