Dále podle údajů z vídeňské městské rady následuje 15.531 dětí bez vyznání  a 9.985 hlásící se k srbské pravoslavné církvi.Iniciativa politiků a akademiků ve Vídni vyzývá k vzhledem k nárůstu  nekřesťanských studentů, aby se téma náboženství nahradilo  „etikou a náboženstvími“.

„Mluvit o filozofii a náboženství společně, to může významně přispět k integraci. Během křesťanského  náboženského vzdělávání došlo k pozitivnímu vývoji, protože probíhají rozhovory i o jiných náboženstvích,“ vysvětlil Harald Walser, tiskový mluvčí ministerstva školství a teolog Anton Bucher.

Bývalý ředitel gymnázia ve Vídni Michael Jahn řekl při prezentace koncepce Iniciativa   „Náboženství je soukromá věc“ , že Rakousko potřebuje tento předmět více než kdy jindy.

„Pokud berete vážně etiku, uvědomujete si, že všechny kultury a náboženství mají podobné principy. V Koránu existují obdobná pravidla jako v Immanuelu Kantovi a v křesťanství,“ zdůraznil Jahn.

Sociolog Kenan Güngör také vyzval k „demokratické škole“,  protože  „mluvit o těchto tématech jenom hodinu nestačí“. Děti by se měly naučit kompromisům. To je předpoklad pro empatii s ostatními skupinami, řekll Güngör.„Bude to pro všechny dobré, nejen pro muslimy. Můžeme ale také pozorovat zvyšující se politickou  radikalizaci  rakouské  mládeže, “ upozornil Kenan Güngör.

(zdroj: prvnizpravy.cz, foto: Pixabay)