„Program asistovaných dobrovolných návratů a reintegrací (ADNR) je od roku 1998 jedním ze základních nástrojů migrační politiky Slovenska, který umožňuje humánní, důstojný a finančně efektivní návrat neúspěšných žadatelů o azyl a cizinců bez povolení pobytu do země původu. V rámci projektu bude IOM poskytovat komplexní služby programu ADNR – informování cílové skupiny – neúspěšných žadatelů o azyl a cizinců bez povolení pobytu a spolupracujících institucí o programu, připravovat a realizovat asistované dobrovolné návraty do zemí původů a poskytovat reintegrační pomoc migrantům po návratu,“ uvádí se ve smlouvě.
Od ledna 2020 do konce prosince 2021 budou neúspěšným žadatelům o azyl distribuovány informační materiály, budou také organizovány informační schůzky a vznikne vícejazyčná webová stránka a informační linka. Organizace také bude registrovat zájemce o dobrovolný návrat, bude jim zabezpečovat cestovní doklady, připravovat a organizovat logistiku jejich návratu, případně jim bude zajištěna zdravotní starostlivost.

„Osobitá pozornost bude věnována potřebám zranitelných skupin migrantů prostřednictvím zvýšené reintegrační pomoci a posílením kapacit příslušníků pohraniční a cizinecké policie a jiných relevantních odborných pracovníků v oblasti identifikace a pomoci zranitelným skupinám migrantů,“ uvádí se také ve smlouvě.
Z informací Ministerstva vnitra Slovenska vyplývá, že počet neúspěšných žadatelů o azyl stoupl z 82 v roce 2016 na 128 v roce 2018.

„Počet cizinců bez povolení na pobyt, kterým bylo vydáno rozhodnutí o administrativním vyhoštění, se kontinuálně zvýšil z 865 v roce 2014 na 2 361 v roce 2018. Zároveň roste podíl zranitelných osob mezi zájemci o asistovaný dobrovolný návrat – v průběhu letech 2014 až 2019 čtyřnásobně,“ uvádí ministerstvo.
Ministerstvo také dodává, že šlo o osoby se závažnými zdravotními omezeními (fyzickými i psychickými), seniory a podvedené klienty zahraničních pracovních agentur, které na Slovensku fungovaly bez povolení. IOM podle rezortu v uplynulých letech zaznamenala také zvýšený počet potenciálních obětí obchodování s lidmi i nezletilé migranty bez doprovodu.

  A je to tady!: Kypr požaduje, aby EU přemístila „značný počet“ žadatelů o azyl na ostrově

Počet migrantů na území EU v roce 2017
Americké výzkumné středisko Pew Research Center publikovalo výzkum, podle něhož se na území Evropské unie v roce 2017 nacházelo nelegálně od 3,9 do 4,8 milionu migrantů. V Česku údajně dosahoval počet nelegálních migrantů až 200 tisíc lidí.

Podle studie se přitom 70 % těchto lidí nacházelo na území Německa, Francie, Itálie a Velké Británie.

Pew Research Center zkoumal situaci ve 28 zemích Evropské unie, včetně České republiky. Dále byly do výzkumu zahrnuty Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island.

Portál píše, že ve srovnání s rokem 2014 vyrostl počet migrantů, kteří nelegálně žili na území těchto 32 zkoumaných zemí. V roce 2014 jejich počet dosahoval 3,7 milionu lidí.

V roce 2017 se počet nelegálních migrantů na území Česka pohyboval mezi 100 tisíci a 200 tisíci lidí, přičemž ve stejném roce jejich počet v Maďarsku, Slovensku a Polsku činil méně než 100 tisíc.

Ve stejném roce ale v Německu žilo až 1,2 milionu cizinců, ve Velké Británii jejich počet dosahoval od 800 tisíc až 1,2 milionu lidí, v Itálii se jejich počet pohyboval mezi 500 tisíci až 700 tisíci, ve Francii se jednalo o 300 tisíc až 400 tisíc lidí.

(zdroj: cz.sputniknews.com)

Komentáře