Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie v decembri 2019 dosiahol 135.517 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom 2019, vzrástol o 10 osôb, medziročne klesol o 2681 osôb, čo je o 1,94 % menej.Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov dosiahla vlani v decembri 6,01 %. Medzimesačne sa nezmenila, medziročne klesla o 0,18 p. b. Stav celkového počtu UoZ v decembri 2019 dosiahol 165.455 osôb. Medzimesačne sa znížil o 107 osôb, medziročne klesol o 4347 osôb, čo je 2,56 % menej.

V decembri minulého roka bol v štyroch krajoch zaznamenaný medzimesačný pokles nezamestnanosti. Najvýraznejší bol v Banskobystrickom a Prešovskom kraji. V štyroch krajoch bol zaznamenaný medzimesačný nárast nezamestnanosti. Z regionálneho pohľadu najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenal Prešovský kraj. Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (4,92 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj so 6,69 % a Košický kraj so 7,57 %.

Na okresnej úrovni bol v decembri 2019 v 41 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 34 okresoch bol zaznamenaný nárast, v štyroch okresoch sa nezamestnanosť nezmenila. Ku koncu decembra minulého roka úrady práce evidovali 92.316 voľných pracovných miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 5467 miest. Najviac voľných miest bolo v Bratislavskom kraji, a to 27.085, najmenej, 5157, ich bolo v Banskobystrickom kraji.

Výrazné spomalenie rastu zamestnanosti a ekonomickej aktivity možno pozorovať najmä v odvetví slovenského priemyslu.

(SCa, il.foto: bumm.sk)

Komentáře