Ráif Badawí právě zahájil hladovku kvůli špatnému zacházení, které zakouší od svých saúdských vězeňských dozorců. „V rámci krutého zákroku proti němu mu právě zabavili knihy a životně důležité léky,“ tweetoval bývalý kanadský ministr spravedlnosti Irwin Cotler, který je šéfem Centra pro lidská práva Raoula Wallenberga.

Jak může Francie, země „svobody, rovnosti, bratrství“, vítat bývalého saúdského ministra, který je zodpovědný za Badawího mučení a věznění… odsuzuje odpadlíky od islámu k smrti a nařizuje veřejné bičování disidentů, jako je Badawí?

Vzápětí po masakru redakce humoristického časopisu Charlie Hebdo pozval francouzský prezident François Hollande Saúdy, aby se připojili k Pochodu solidarity v Paříži. Když se Saúdové vrátili domů, nechali disidenta Badawího zbičovat.

19. září 2019 byl v Lyonu slavnostně otevřen Institut muslimské civilizace za přítomnosti francouzského ministra vnitra Christopha Castanera, který jej uvítal jako projekt „otevřeného islámu“, který bude „bojovat proti předsudkům“. Nová budova Institutu má pět podlaží, 2 700 metrů čtverečních a sousedí s Velkou mešitou. V Institutu muslimské civilizace se budou pořádat kurzy muslimské civilizace a jazyků, sympozia, konference a debaty. Tento projekt spolufinancovala Světová islámská liga, která má „vazby“ na Svaz francouzských muslimů a je prodlouženou diplomatickou a náboženskou rukou Saúdské Arábie.

V roce 2016 vyvolal předseda regionální rady regionu Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez vášnivou debatu, když tento projekt odmítl financovat; argumentoval obavami ze zasahování islámských zemí do vnitřních záležitostí Francie. A měl pravdu.

Generální tajemník Světové islámské ligy Mohamed Al-Issa se tento měsíc v Lyonu zúčastnil slavnostního otevření institutu. „Jak každý ví, Světová islámská liga je saúdská organizace sídlící v Mekce,“ napsala v časopisu Marianne spisovatelka Razika Adnani.

„Principy wahhábismu a jeho důsledky na celém světě, a zejména v muslimském světě, nejsou žádným tajemstvím. Je proto těžké věřit tomu, že wahhábisté najednou obhajují jazyk míru a solidarity a odsuzují islámský terorismus a tmářství. Když Světová islámská liga odsuzuje terorismus, jak lze vysvětlit, že jsou lidé, muži i ženy, v Saúdské Arábii stále veřejně popravováni? Proč jsou lidé trestáni a šikanováni, pokud se jejich názory na islám a společnost liší od wahhábistů?“
Deník Le Figaro odhaluje ještě více:

„Mohammed Al-Issa, který stojí v čele Světové islámské ligy, byl v letech 2009 až 2015 ministrem spravedlnosti Saúdské Arábie. Během tohoto období byl zodpovědný za více než 500 poprav a za obrovský počet příkazů k mučení vězňů, včetně odsouzení známého blogera Ráifa Badawího k tisíci ran bičem.“
Ráif Badawí právě zahájil hladovku kvůli špatnému zacházení, které zakouší od svých vězeňských dozorců. „V rámci krutého zákroku proti němu mu právě zabavili knihy a životně důležité léky,“ tweetoval bývalý kanadský ministr spravedlnosti Irwin Cotler, který je šéfem Centra pro lidská práva Raoula Wallenberga v Montrealu. Jak může Francie, země „svobody, rovnosti, bratrství“, vítat bývalého saúdského ministra, který je zodpovědný za Badawího mučení a věznění, ministra „spravedlnosti“, který v Saúdské Arábii zakazuje jakékoli jiné náboženské praktiky mimo sunnitského wahhábistického islámu, odsuzuje odpadlíky od islámu k smrti a nařizuje veřejné bičování disidentů, jako je Badawí?

Zdá se, že se francouzské úřady nikdy nepoučí ze svých chyb. Vzápětí po masakru redakce humoristického časopisu Charlie Hebdo pozval francouzský prezident François Hollande Saúdy, aby se připojili k Pochodu solidarity v Paříži. Když se Saúdové vrátili domů, nechali disidenta Badawího zbičovat. Saúdové hrají chytrou hru: jsou to současně „žháři i hasiči“. Den před slavnostním otevřením institutu v Lyonu se Saúdové v Paříži zúčastnili „Mezinárodní konference za mír a solidaritu“, kde byli přivítáni protestní demonstrací Badawího manželky a jeho přátel. Francouzský prezident Emmanuel Macron pozvání od Saúdů zúčastnit se jejich konference nejprve přijal, ale vzápětí odmítl.

V dubnu 2018 prezident Macron prohlásil, že „politický islám chce vystoupit z pospolitosti naší Republiky“ – ale nejlepším způsobem, jak tuto separaci urychlit, je ovšem předat klíče od francouzského islámu Saúdům.

Mezi francouzskými muslimy se politický islám rychle šíří. Místo toho, aby přijali Západ, kde se narodili, tak nejmladší generace západní hodnoty odmítá. Jerome Fourquet o tom v senzačním článku v týdeníku Le Point napsal toto:

„Procento lidí účastnících se pátečních modliteb v mešitách se za posledních 30 let více než zdvojnásobilo, z 16 % v roce 1989 na dnešních 38 %. To je pozoruhodné. Zaznamenali jsme také pokles podílu muslimů, kteří pijí alkohol, z 35 % v roce 1989 na 21 % dnes. Pouze 41 % muslimů věří, že islám se musí přizpůsobit sekularismu, 37 % francouzských muslimů se domnívá, že je to naopak sekularismus, který se musí přizpůsobit islámu. 27 % dotázaných souhlasilo s názorem, že ‚právo šaría je nadřazené zákonům Republiky‘.“
Saúdové ve své misi islamizovat Evropu neuznávají žádné hranice. Významný francouzský znalec islámu Gilles Kepel napsal:

„Světová islámská liga hrála průkopnickou roli při podpoře islámských sdružení, mešit a investičních plánů do budoucna. Kromě toho saúdské ministerstvo pro náboženské záležitosti natisklo a zdarma distribuovalo do mešit na celém světě miliony výtisků koránu a wahhábistických doktrinálních textů, od afrických plání po rýžová pole Indonésie a imigrantských výškových bytových domů muslimů v evropských velkoměstech. Poprvé za čtrnáct století bylo možné najít stejné knihy (a kazety) od jednoho konce islámského společenství, Ummy, k druhému … omezené na jednu jedinou doktrinální linii, která vylučuje jiné myšlenkové proudy, jež byly dříve součástí daleko pluralističtějšího islámu.“
Před několika týdny se Saúdové objevili tentokrát v Čečensku, aby otevřeli „největší evropskou mešitu“. Na slavnostním ceremoniálu se objevil i šéf Světové islámské ligy Mohammed Al-Issa, který přiletěl z Itálie, kde se zúčastnil Setkání v Rimini (Rimini Meeting), každoročního katolického festivalu. Jsme svědky historické ideologické mise po celé Evropě, kde Saúdové již ovládají mnoho velkých mešit od Nice po Lyon a od Říma po Brusel. Kontrola nad Velkou mešitou v Bruselu byla nedávno předána vládě kvůli obavám, že podněcuje extremismus. Výzkum provedený americkým deníkem The New York Times zjistil:

„Existuje široká shoda na tom, že saúdskoarabský ideologický kolos narušil místní islámské tradice v desítkách zemí – je to výsledek štědrých výdajů odhadovaných na desítky miliard dolarů, na náboženskou propagandu za posledních padesát let.“
Je hanebné, že den poté, co se nejvyšší francouzští představitelé spolu se Saúdy zúčastnili slavnostního ceremoniálu v Lyonu, odsoudil v Paříži francouzský soud novináře Érica Zemmoura za „náboženskou nenávist“. Zemmour, který je pod nepřetržitou policejní ochranou za svou kritiku islámu, byl francouzským soudem shledán „vinným“, za to, že řekl, že muslimům by mělo být umožněno „rozhodnout se mezi islámem a Francií“, a že „v nespočetných francouzských předměstích probíhá boj o islamizaci území.“ Ve Francii je vážně ohrožena svoboda projevu, především svoboda kritizovat islám. Philippe Val, bývalý redaktor humoristického časopisu Charlie Hebdo, nedávno prohlásil: „Jasně, dnes by už nikdo karikatury Mohameda nepublikoval.“

Megamešity jsou ve Francii otevírány s požehnáním ministra vnitra, zatímco přední francouzští novináři jsou soudy odsuzováni za to, že se odvážili říci pravdu o islámu. A co se týče „necitlivých“ karikatur, dochází k neúprosné masové autocenzuře. Co víc by mohli Saúdové po svých francouzských přátelích chtít?

Giulio Meotti je kulturní redaktor deníku Il Foglio, italský novinář a spisovatel.

(zdroj: cs.gatestoeinstitute.org)

Komentáře