„Zamestnanci Slovenskej pošty sa ako prví dostávajú do kontaktu so zásielkami pri snahe doručiť zásielky svojim majiteľom. Preto pri každodennej práci a manipulácii so zásielkami vo všeobecnosti platia prísne bezpečnostné pravidlá a postupy ochrany zdravia. Slovenská pošta disponuje usmernením hlavného hygienika Slovenskej ako aj špeciálnym odborným stanoviskom, ktoré si Slovenská pošta nechala vypracovať u pracovnej zdravotnej služby,“ povedala v tlačovej správe hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská. Ako ďalej dodala, zásielky z Ázie sú bezpečné, nakoľko nie je možné, aby v nich koronavírus prežil. Zároveň sa doposiaľ potvrdil prenos vírusu jedine spôsobom kontaktu s infikovaným človekom alebo zvieraťom. Citovaním z odborného stanoviska pracovnej zdravotnej služby: „Doteraz potvrdený spôsob možného prenosu bol kontakt s infikovaným človekom alebo zvieraťom. Vírusy sú obligátne intracelulárne parazity, čo znamená, že sa môžu replikovať len vo vnútri živej bunky, pretože nemajú vlastný biosyntetický aparát. Prežívanie vírusu na zásielkach z Číny, ktoré putujú niekoľko týždňov, je málo pravdepodobné,“ dodala.
 
V záujme zníženia akéhokoľvek rizika čínska vláda vydala pokyn, ktorým je Čínska pošta povinná preventívne dezinfikovať všetky poštové zásielky, ktoré smerujú alebo prechádzajú cez Wuhan a jeho spracovateľské stredisko. V prípade medzinárodných zásielok určených pre provinciu Hubei (poštové smerovacie čísla 430000–449999) sa Čínska pošta skontaktuje s adresátom a podľa jeho preferencií doručí jeho zásielku, tak aby sa obmedzil akýkoľvek fyzický kontakt doručovateľa s adresátom zásielky, napríklad doručením do výdajných (balíkových) terminálov. „Zákazníkov preto prosíme o zhovievavosť pri doručovaní medzinárodných zásielok z Ázie, nakoľko tieto preventívne bezpečnostné opatrenia môžu spôsobiť ich omeškanie a v niektorých prípadoch nebude možné získať písomné potvrdenie prevzatia poštovej zásielky. Prijaté opatrenia na čínskej strane eliminujú riziko prenosu koronavírusu aj pre poštové zásielky určené na export z Číny. Zároveň Macau Post, ktorá spadá pod právomoc Číny, v dňoch 30. a 31. januára 2020 nebude poskytovať poštové služby, nakoľko všetci zamestnanci budú v tomto období čerpať zamestnanecké voľno v dôsledku nariadenia vlády Macaa. Slovenská pošta aktívne sleduje vývoj situácie v spolupráci so Svetovou poštovou úniou a Ministerstvom zdravotníctva a v závislosti od vývoja situácie v Ázii je pripravená uplatniť nevyhnutné opatrenia. Ročne doručí Slovenská pošta viac ako 3 milióny zásielok z Ázie,“ povedala. Eva Rovenská hovorkyňa Slovenskej pošty.
 
Česká pošta je pripravená operatívne prijať príslušné opatrenia 
 
Česká pošta tiež naďalej prijíma zásielky z EU, tak aj z tretích krajín, vrátane Číny. „Zaměstnanci České pošty jsou standardně proškoleni pro případ mimořádné události v souvislosti s manipulací se zásilkami. Rovněž existují interní postupy, jak reagovat v případě výskytu podezřelé zásilky, a to bez ohledu na její původ,“ povedal tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Ako ďalej dodal, „Česká pošta sleduje informace Ministerstva zdravotnictví, Světové poštovní unie a doporučení Světové zdravotnické organizace a je připravena operativně přijmout příslušná opatření, pokud by to současná situace v Číně vyžadovala“. 

(SCa, il.foto: youtube)

Komentáře