Podle příběhu Matěje, Marka a Lukáše v evangeliích příběh tvrdí, že Ježíš přešel lodí Galilejské moře, když jejich loď najednou zaplavila zuřivá bouře. Ježíš prý probudil jeho učedníci a okamžitě dal pokyn k vodě „Mír! Buď klidný “, ke kterému se vítr uvolnil a vlny se uklidnily. Podle Markova evangelia se loď vydala do „země Gadarenes“, do cíle, o kterém křesťané dlouho diskutovali píše Express.co.uk.

Nicméně „Dekódování starověků“ může pomoci objasnit věci.

Vypravěč řekl v roce 2004: „Na toto místo se nehodí ani loď, bouře, ani popis Ježíše, který spí skrze mocnou bouři.“

„Ale co další stopy zmínené v evangeliích, ukazuje někdo z nich na Galilejské moře?“

„Evangelium Marka říká, že Ježíš cestoval přes vodu do země Gadarenes a přímo na pobřeží byla nekropole mrtvých.“

„Žijící mezi hrobkami té nekropole byl posedlý muž nebo démon, kterého Ježíš vymohl a poslal ho do stáda 2 000 prasat.“

„Prase okamžitě seskočilo z útesů do moře a utopilo se.“

Série dále naznačovala, že Kursi v Izraeli mohl být Ježíšovým konečným cílem.

Dodal: „Pokud k tomu skutečně došlo v Galilejském moři, kde je nekropole? Kde jsou hrobky? A země Gadarenů?

 

Komentáře