Jedním z evergreenů zahraniční politiky ANO je, že kvóty na přerozdělování migrantů mezi členské státy EU jsou nepřijatelné. Zřejmě proto se Andrej Babiš rozhodl předejít spekulacím o jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ze začátku prosince, kde se mimo jiné i evropská politika ve vztahu k migraci řešila.

Spekulace vyvolal zřejmě Lubomír Volný, člen JAP, svým pátečním příspěvkem na Facebooku. „Bruselská promigrační dohoda 2. 12. 2019. ČR podle ní přijme 2–3 % všech uprchlíků a dá jim ‚západní‘ sociální dávky! Níže uvedené informace jsou převzaté a ověřené z více zdrojů.

Osobně doufám, že tyto zdroje se mýlí, pokud ne, budeme čelit zradě vlastní vlády a stejné islamizaci a afrikanizaci jako západní státy EU. Podle Die Welt Jan Hamáček a Andrej Babiš souhlasili, že se podřídí Bruselu. Ten bude přidělovat uprchlíky a my jim budeme v ČR zajišťovat západní standard (sociální dávky).

2. 12. 2019 se podle Die Welt odehrála v Bruselu schůzka ministrů vnitra zemí EU a ta jednomyslně schválila (v textu: všichni souhlasili, nikdo nebyl proti) německý ‚Seehofer‘ plán na nová pravidla pro přijímání uprchlíků!

27. 11. 2019 podle Politico byl tento ‚Seehofer‘ plán (4 strany textu) rozeslán všem evropským vládám. Takže jej na jednání měli všichni k dispozici! Nikdo se tedy nemůže vymlouvat, že by o plánu dopředu nevěděl (Babiš, Hamáček)!

Proč o těchto katastrofálních a agresivních návrzích detailně neinformovali veřejnost? Podle mluvčí Ministerstva vnitra Kláry Dlubalové se jednání v Bruselu, kde se ‚Seehofer‘ plán projednával, za ČR nezúčastnil ministr Jan Hamáček, ale náměstek Jan Kulhánek! (Ministr se bál riskovat svoji politickou budoucnost, je ve dvojím ohni, je členem Bakalova Aspen Institutu, a musí rozhodnutí tak podporovat, ale jeho veřejná podpora by znamenala politický propad u voličů ČSSD.) Zpráva Die Welt ze 3. 12. 2019 potvrzuje, že vůči plánu vznesl Babiš protest a nesouhlasil s ním, a proto byl podle Die Welt v duchu Babišova požadavku ‚Seehofer‘ plán přepracován a slova ‚kvóty‘ byla nahrazena slovy ‚Spravedlivý podíl‘! (V originálních textech dokumentu dohody ‚fair share‘ anebo ‚gerechter Anteil‘.) TAKTO UPRAVENÝ TEXT BYL OVŠEM SCHVÁLEN,“ napsal Volný na svůj profil spolu s odkazy na zmíněná periodika.

Nicméně, v uvedených médiích se píše jednak, že Seehoferův plán byl distribuován výhradně jako předmět k diskuzi, nikoliv jako návrh opatření. A deník Welt v textu uvádí, že Andrej Babiš „prohlédl“ výměnu kvót za sdílenou odpovědnost a dal vyjádření, že diskuze o kvótách je nepřípustná. Na svém facebookovém profilu zveřejnil dnes tento příspěvek: „Mám pro vás důležitou věc hned po ránu a prosím o vaši pozornost. Šíří se nepravdivé zprávy, že přijmeme migranty. I tady na mém facebooku se dost lidí ptá, co se dělo 2. 12. 2019 na jednání ministrů vnitra v Bruselu, a že četli, že jsme tam vyjádřili souhlas s reformou azylové a migrační politiky EU, a zdali to znamená přerozdělování migrantů.“

  Spevák Klus sa spýtal Čechov, prečo sa boja utečencov. Rozpútal peklo, v ktorom ľudia neskrývali emócie

„Tak jsem se hned zeptal, co se tam vlastně řešilo a jaký je výsledek. Než odpovím, tak bych chtěl hlavně vám všem říct, že se ptáte člověka, který už několik let, od začátku, říká: Nechceme ani jednoho migranta nařízeného z Bruselu. Ptáte se člověka, který spolu s kolegy z V4 zrušil na Evropské radě povinné kvóty pro rozdělování migrantů. Píšu o tom tady na Facebooku už několik let,“ dodal premiér.

„A teď k tomu jednání. Podle ředitelky odboru Ministerstva vnitra Pavly Novotné, která byla přítomna na jednání, je to celé nesmysl a lež. Za Českou republiku vystoupil náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek a zcela jasně ODMÍTL jakýkoliv způsob přerozdělování migrantů. Tak. Snad jsem všechny uklidnil. A přeju dobré ráno vám všem,“ uzavřel premiér.

Ozval se také ministr vnitra Jan Hamáček, který Volného osočil, že si chce nahnat politické body: „Pan poslanec Volný zase potřebuje upoutat pozornost. Neumí to jinak než šířením nesmyslů a strachu! Chci jen jasně říct, že se nebojím riskovat svou politickou budoucnost, jak píše pan Volný. Svůj názor jako ministr vnitra ČR jsem nezměnil. Pan poslanec si buď vymýšlí, nebo si špatně přeložil články z Die Welt. Česká republika si sama rozhoduje a bude rozhodovat, komu udělí azyl a komu poskytne útočiště. Na prosincovém setkání ministrů vnitra EU Česko odmítlo jakékoliv kvóty na přerozdělování migrantů. Žádná 2–3 % uprchlíků nepřijmeme. Nic se nezměnilo a nezmění! Za tím si stojím.“

Nicméně, účastníci diskuze upozornili na to, že ve vyjádřeních není uvedeno, že k žádnému přijímání migrantů nedojde, ale pouze, že se proti tomuto zástupce ČR na radě vymezil. „Česká republika je připravena aktivně se zapojit do diskuse o reformě azylové a migrační politiky EU. ‚Musí dojít k vytvoření silného, efektivního, krizi odolného systému, který zároveň zajistí ochranu těm, kteří ji opravdu potřebují,“ sdělil Jakub Kulhánek s tím, že splnění těchto předpokladů se musí dosáhnout konsenzem všech členských států a že novou Evropskou komisi čeká při hledání řešení náročná práce,“ píše se na stránkách Ministerstva vnitra.

  Švýcarsko se transformuje na Afriku? Muž zapnul kameru a nestačil se divit

Dále se na stránkách píše, že náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek zdůraznil, že reforma společného systému by se měla zaměřit především na témata, na kterých panuje mezi státy EU shoda jako například lepší ochrana vnějších hranic Unie nebo zdokonalení návratů osob, které nemají nárok na azyl v EU, a s tím související vyjednávání EU o návratových dohodách s relevantními třetími zeměmi a jejich následné plnění. „Bez funkční návratové politiky půjde současný azylový systém stabilizovat jen stěží,“ uvedl Jakub Kulhánek.

Česká republika, společně s dalšími státy, také dle Ministerstva vnitra zopakovala svůj zamítavý postoj k povinným relokacím či finančním sankcím pro státy, které se odmítnou na systému redistribuce osob napříč EU podílet. „Kvóty na přerozdělování migrantů Evropu rozděluji a brzdí v hledání evropského řešení migrace. Zároveň jednotlivé státy EU musí mít právo určit, kdo smí vstoupit na jejich území,“ řekl náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek. V tomto ohledu je Česká republika státům, které jsou migrací nejvíce zasaženy, připravena pomoci a v případě krize svou pomoc nadále posilovat. „Musíme však mít právo a svobodu se rozhodnout, v jaké formě takovou podporu poskytneme,“ dodal Kulhánek.

Ze stránek Rady pro spravedlnost a vnitřní věci je možné dočíst se akorát toto: „Ministři jednali na základě zprávy vypracované finským předsednictvím o budoucnosti migrační a azylové politiky EU. Během rozpravy ministři uvítali záměr Komise předložit nový pakt o migraci a azylu. Potvrdili, že k otázce migrace je třeba zaujmout komplexní přístup zahrnující všechny úrovně státní správy a všechny fáze jednotlivých tras.“ Na Radě se hlasovalo celkem třikrát, všechna přijatá usnesení se však týkají finančního dohledu, nikoliv migrace. Nicméně, samotná zpráva předsednictví, ze které se zřejmě při diskuzi vycházelo, obsahuje například větu: „Panuje shoda na tom, že pro zajištění spravedlivého rozdělení žadatelů o azyl mezi členské státy není stávající systém vhodný.“ Z čehož se dá předpokládat, že samotné „spravedlivé rozdělení žadatelů“ je něco, čeho by se mělo docílit.

  Role neziskovek jako pašeráků potvrzena! V Řecku jednu rozprášili, pomáhala uprchlíkům špionážními metodami

„Rámec diskuse o reformě tohoto systému se značně liší v závislosti na tom, zda vezmeme stávající systém i s jeho nevyvážeností jako výchozí bod a začleníme do něj novou, opravnou složku, nebo zda je naším záměrem spíše komplexnější revize systému s vyváženějšími základními kritérii pro rozdělování, a to s cílem předejít trvalému přetěžování jakéhokoli členského státu. To v žádném ohledu nevyvrací jasný závěr, že i nadále je zapotřebí krizový mechanismus na podporu členských států, které čelí zvláštnímu tlaku, založený na uceleném a účinném přístupu k řešení situace. A konečně vyvážená diskuse musí být založena na komplexních údajích: potřebujeme vědět, kde jsou migrační tlaky největší, ať už jde o první vstup, nebo druhotný pohyb,“ píše se také ve zprávě předsednictví z 22. listopadu 2019.

A do třetice: „Naše důvěryhodnost pro partnery ze třetích zemí závisí také na konkrétních opatřeních: mělo by se posílit sdílení globální odpovědnosti prostřednictvím přesídlování a doplňkových postupů, a to se zapojením co největší skupiny členských států. První globální fórum o uprchlících, které se uskuteční v prosinci, poskytne příležitost ukázat, že existuje konkrétní závazek ke sdílení odpovědnosti s hostitelskými zeměmi, pokud jde o situaci uprchlíků. Pozitivním signálem v tomto ohledu bude rovněž schopnost budovat sdílenou odpovědnost za úkol, který spočívá v zajištění řádného fungování našeho společného azylového systému, a to i v dobách krize.“ Konkrétní kroky a význam oné sdílené odpovědnosti definovány nejsou.

(zdroj: parlamentnilisty.cz)

Komentáře