Přibližně 6 minut po rozhovoru se Klaus zeptal: Myslíte si, že existuje možnost upřímně mluvit o velmi závažných otázkách, které určují budoucnost Evropy, které byly také předmětem konference? Píše Voice.

„Masová migrace společně organizovaná evropskou politickou elitou založenou na multikulturalismu je podle mého názoru hlavní hrozbou pro Evropu, evropské společnosti a evropskou kulturu“ a říká po další otázce:

„Hlavním problémem je, že názory mužů na ulici jsou zcela odlišné od názorů politické elity. Mezi nimi je velká propast a nedostatek demokracie v Evropě a Evropské unii je pozoruhodný.“

„Vím, že lidé často mluví o demokratickém deficitu v Evropě. Nesouhlasím. Podle mého názoru nejde o demokratický deficit, ale o nedostatek demokracie. Deficit znamená, že existuje určitá demokracie, ale jsou s ní jen problémy.“

„Obávám se, že žijeme ve světě, kde není demokracie. Evropský parlament je toho dobrým příkladem, protože vůbec není parlamentem. Neexistuje skutečný dialog mezi vládou a opozicí. Není svoboda projevu. Evropský parlament je tedy jen vtip. Nesouhlasím s tím, že se jedná o demokratický deficit. “