V naší společnosti založené na pravidelném cyklu voleb, demokracii a mediokracii dochází k stavu, kdy politici usilující o zvolení se musí přizpůsobovat tomu co většinu občanů zajímá a ne co je zájmem celé společnosti. Ne vždy to co občany zajímá dnes je dobré pro budoucnost, přesněji, pokud začne populace žít heslem „po nás potopa“, „užívat dnes a nemyslet na zítřek“, tak se dnes obětuje budoucnost příštích generací.

Díky této politice uspokojování aktuálních tužeb občanů na úkor budoucích generací jsme se dostali do dnešního stavu. Jsme v situaci, kdy populaci již za pár let čekají dramatické změny a my jsme na konci období, kdy se ještě dá omezit negativní dopad těchto změn. Jenže naše společnost a politici se tváří jako by tyto změny vůbec neprobíhaly a vše bylo v pořádku. Důvod je logický, přiznání selhání a krize by je mohlo stát místo.

A tak jsou poslední roky, kdy ještě jde vše řešit obětovány jen aby ještě chvíli byl klid. Tedy jestli si někdo myslí, že se vše bude řešit až krize nastane, tak by si měl uvědomit, že na navýšení jedné populace potřebuje minimálně 25 let. Tedy pokles se může přirozenou cestou zvednout nejdříve za těch 20-25 roků, neboť musíte počítat, že nejde jen o porod, ale i výchovu, vyučení, studium apod.

Co pak, ale zůstává jako řešení této krize?

Buďto zrušíte sociální stát a lidé se budou muset opět starat sami o sebe a své blízké, což je řešení pokud nechcete povolit masovou migraci, nebo musíte povolit masovou migraci, což zastánci sociálního státu z ČSSD již svým voličům neříkají. Jenže odkud taková migrace přijde, Těžko z kulturně blízkých zemí, jako o tom sní část levice vedená Jiřím Paroubkem, ale spíše z míst kde je přelidnění, tedy zemí na hranicích Evropy a to převážně muslimských.

  Co spočívá na dně vědomí Zdeňka Svěráka?

Podle odborníků „dnes připadá na jednoho důchodce 1,8 ekonomicky aktivních lidí – plátců sociálního pojištění. Pokud se systém neupraví, v roce 2050 to bude podle posledních analýz asi 1,2. Přitom schodek důchodového účtu v současnosti činí asi 40 miliard korun ročně. Státní systém důchodového zabezpečení proto není při nynějším nastavení dlouhodobě udržitelný.“

Velice diplomaticky je pak řečeno, že: „Ve většině vyspělých států Evropy lze na základě demografických projekcí očekávat, že se bude snižovat podíl zaměstnaných (ekonomicky aktivních) obyvatel v populaci. Proto se členské státy EU snaží přizpůsobit systém důchodového zabezpečení této změně. Systém průběžného financování důchodového zabezpečení tak, jak ho má nyní ČR, je nejvíce demograficky závislý, tedy promítá se do něj nejvíce věková struktura obyvatelstva.“

Co to vše znamená? Něco podstatného a bohužel českou společnosti ignorovaného. Jasně to říká Český statistický úřad: „Češi začnou brzy přirozeně vymírat, spásou jsou migranti.“

Jak diplomaticky přiznávají sami odborníci v textu českého ministerstva práce a sociálních věcí „Proto se členské státy EU snaží přizpůsobit systém důchodového zabezpečení této změně.“ A tak je diplomaticky popsána migrační vlna z muslimských zemí do Evropy, kterou má ještě urychlit soustava různých dohod typu Euromed a aktivit Evropské unie. Prostě jednoduše řečeno, peníze a moc neznají náboženství nebo národ.

Myslíte si, že je to jen strašení a mýtus? Že se nic neděje?
Tedy jen pro ukázku.
Ve 20 letech 20 století žilo v Německu kolem 2 000 muslimů různých národnosti.
V roce 1948 to bylo již kolem 200 000 muslimů.
V roce 2012 to je již kolem 5 milionů.

Přitom podle wikipedie Německo má necelých 82 milionů obyvatel, což z něj činí nejlidnatější stát Evropské unie. Jeho populace ale v letech 2003 až 2010 klesla kvůli dlouhodobě velmi nízké porodnosti skoro o 800 000 obyvatel. A to v situaci masové migrace, neboť Německo je jednou z nejvyhledávanějších destinací pro migranty v Evropě. Obdobné propady populace zaznamenalo i Polsko.

  Spor o hidžáb: Nejvyšší soud se zastal Somálky, ČR musí tolerovat náboženský pluralismus

Je zřejmé, že nás čeká opravdová krize nebo postupné nahrazení euro-křesťanského obyvatelstva migranty s převahou muslimů. Ale kdo tuto pravdu řekne před blížícími se krajskými volbami občanům a voličům?

Lukáš Lhoťan

Komentáře