Starší lidé, kteří raději nevychází ze svých domovů, nebo jim to jejich zdravotní stav nedovoluje, jsou mnohdy odkázáni na cizí pomoc. Pokud se jedná o pomoc od blízké osoby, souseda, či z prověřených pomáhajících dobrovolnických organizací, které se do pomoci seniorů aktivně zapojují, je vše  v pořádku. Pomoc však také mohou nabízet podvodníci, kteří nejsou v žádné organizaci registrováni a jen hodlají využít situace bezmocných seniorů ve svůj prospěch, jak naznačují nejnovější zkušenosti ze Slovenské republiky. Kriminalita páchaná na seniorech tak nepolevuje ani v době koronavirových opatření. V minulých dnech byl zaznamenán případ volání seniorce, které byla nabídnuta zdravotní preventivní péče v podobě měření teploty. Paní se zachovala správně a přivolala souseda, kterému vše sdělila a on podvodníky poslal z domu pryč.

Je proto potřeba mít na paměti několik zásadních pravidel bezpečného chování a nereagovat v současné době na nabídky neznámých volajících či cizích lidí, kteří obchází seniory a klepou jim na dveře bez předchozí domluvy. Žádné kontrolní měření teploty u seniorů v České republice v jejich domácím prostředí neprobíhá!

Pokud senior potřebuje pomoc a je to jen trochu možné, v první řadě doporučujeme obrátit se na známé osoby. Těmi mohou být blízcí příbuzní, rodina, dobří známí, ale i sousedé, kterým senior důvěřuje. V případě, že musí využít službu z řad dobrovolníků a pomáhajících organizací, měl by být každý velmi obezřetný a vybrat si spolehlivou či ověřenou službu, která má například doporučení, nebo s ní má někdo z okolí již vlastní zkušenosti.

Praktické rady pro seniory:

  • Pokud potřebujete pomoc, neobracejte se na neznámé lidi. Snažte se vyhledat oficiálně zřízené krizové linky pro seniory či sousedkou pomoc v místě vašeho bydliště.
  • Pokud se jedná o organizace zřízené příslušnou městskou částí, obcí nebo neziskovou organizací, požadujte předložení průkazu o tom, že se skutečně jedná o zaměstnance takové organizace. Nebojte se vyžádat si telefonní kontakt, na kterém si můžete danou osobu ověřit.
  • Vždy mějte předem připravený seznam věcí, které potřebujete nakoupit, zařídit, obstarat. Nenechte si vnutit jinou vámi nepožadovanou službu.
  • Nikdy nepůjčujte svou platební kartu a pokud možno mějte připravenu přesnou finanční hotovost za požadovaný nákup či službu.
  • Při převzetí nákupu nepouštějte cizí osoby do bytu, k tomu využijte společné prostory domů, u rodinných domů využijte možnosti předání nákupu přes plot.
  • Pokud jste na ulici osloveni cizí osobou s nabídkou pomoci, slušně odmítněte. V případě, že potřebujete pomoc, sami oslovte prověřenou organizaci. Na telefonické nabídky cizích osob, řekněte, že o nabízenou službu nemáte zájem.
  • Zároveň upozorňujeme, že v současné době neprobíhá žádná veřejná sbírka, která by se zaměřovala na výběr peněz v souvislosti s opatřeními proti COVID – 19. Neposkytujte k těmto účelům žádné finanční dary.
  Zdrogovaní a bez dokladů. Policie má ve středních Čechách problém, lidé jsou v ohrožení

Veškeré vyhlášené veřejné sbírky si můžete ověřit na oficiální internetové stránce Ministerstva vnitra České republiky https://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/.

V případě podezření, že jste se setkali s podvodníkem, neprodleně kontaktujte Policii České republiky na tísňové lince 158.

(SCa)

Komentáře