Polícia dnes mala preverovať oznámenie o konaní súkromnej svätej omše v kostole Trenčianskej Teplej a predstaviteľa cirkvi upozornila na jeho protiprávne konanie, ktorého sa dopustil. Podľa ich zistenia sa mala uskutočniť súkromná kňazská omša. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

„Kňaz, ktorý mal omšu vykonať, uviedol, že sa uskutočnila v súlade s kanonickým právom, ktoré mu to prikazuje a verejnosť sa jej zúčastnila z vlastnej vôle. Hlavný vchod ostal síce zamknutý, ale kňaz sa vyhováral na to, že veriaci do kostola aj tak vošli bočným vchodom. Farár tak naďalej omše vykonával – najmä seniorom, ktorí sú pritom najrizikovejšou skupinou,“ uviedli policajti s tým, že v čase preverenia oznámenia sa v kostole nachádzalo asi 20 ľudí. Obe zistené porušenia policajti postúpia Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne na ďalšie konanie.

Na webstránke farnosti v rTenčianskej Teplej sa nachádza nasledovný oznam:

4.pôstna nedeľa – 22.3.2020.

Dnes súkromná sv. omša bude v kostole sv. Matúša o 8.00 hod.

Sviatosť Oltárna bude vyložená:

v Dobrej:   9.00 – 10.00

v Teplej:  16.30 – 17.30

V tomto čase bude možnosť i pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Zákaz verejných slávení sv. omší sa predlžuje do konca marca (teda nás nezaväzuje v tomto období pod ťarchou hriechu ani nedeľná sv. omša). Sv. omše v tomto týždni sú slúžené len súkromne. Slúžim ich vo farskom kostole sv. Matúša a obetujem za vyhlásený úmysel, za vás všetkých i za chorých a zdravotný personál, ktorý sa stará o chorých (zvlášť postihnutých vírusom COVID – 19). Tí, ktorí máte záujem, duchovne sa v tomto čase spojte a podľa možnosti prijmite i duchovné prijímanie“.

(SCa)

Komentáře